Rapid Tests

Rapid Tests

จากข่าววันนี้.... Rapid Tests ของทางราชการใช้เวลาถึง 30 นาที....แต่ผมทราบว่าทางอิสราเอลใช้เทคโนโลยี Sprctrophotometer....ใช้เวลาแค่ไม่ถึงหนึ่งนาที.....ทำไสาธารณสุขไม่รู้จักซื้อมาใช้....สงสัยว่าเส้นไม่ดี?

 • รัก
  3
 • ฮ่าฮ่า
  3
 • ว้าว
  4
 • เศร้า
  3
คุณรู้สึก เศร้า

2 ความเห็น

 
619

ขนาดราคาวัคซีคมันยังไม่เปิดเผยให้ประชาชนทราบเลยว่าราคาเท่าไรกลัวจะตกใจกันว่ายัดห่ากันถึงขนาดนี้เลยรึแล้วนับประสาอะไรกับเครื่องตรวจที่เขามีประสิทธิ์ภาพที่ดีกว่ามันถึงไม่ซื้อ ตัวอย่าง GT200 ไม้เสียบผีมีให้เห็นมาแล้ว

 • รัก
  5
 • ฮ่าฮ่า
  2
 • ว้าว
  3
 • เศร้า
  2
 
3 ส

ใช่

 • รัก
  3
 • ฮ่าฮ่า
  3
 • ว้าว
  3
 • เศร้า
  3