‘อ๋อย’ โพสต์ ‘ปิยบุตร’ ถูกตั้งข้อหาหลังออกแถลงการณ์ยุบทษช. การดำเนินคดีอ.ปิยบุตรเป็นส่วนหนึ่งของปัญหาการเลือกตั้งที่ไม่เป็นธรรม

‘อ๋อย’ โพสต์ ‘ปิยบุตร’ ถูกตั้งข้อหาหลังออกแถลงการณ์ยุบทษช. การดำเนินคดีอ.ปิยบุตรเป็นส่วนหนึ่งของปัญหาการเลือกตั้งที่ไม่เป็นธรรม

 

Chaturon Chaisang

วันที่ 19 เมษายน 2562

การดำเนินคดีอ.ปิยบุตรเป็นส่วนหนึ่งของปัญหาการเลือกตั้งที่ไม่เป็นธรรม

การดำเนินคดีกับอาจารย์ปิยบุตรในครั้งนี้ไม่เพียงแต่เป็นการใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือทางการเมืองอย่างไม่เป็นธรรมต่อผู้ที่เห็นต่างจากคสช.และรัฐบาล ที่เกิดขึ้นแล้วเป็นจำนวนมากเท่านั้น แต่การดำเนินคดีครั้งนี้ยังมีความหมายมากว่านั้นอีกมาก นั่นก็คืออาจารย์ปิยบุตรเป็นผู้ที่กำลังได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและเป็นเลขาธิการพรรคการเมืองที่กำลังร่วมกับพรรคการเมืองอีกที่มีแนวโน้มจะได้เสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎรและกำลังอยู่ระหว่างการจัดตั้งรัฐบาล การดำเนินคดีครั้งนี้จึงไม่ใช่เพียงเป็นการกลั่นแกล้งบุคคลไม่ให้ได้รับความเป็นธรรมจากการบังคับใชกฎหมาย แต่ยังเป็นการพยายามใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือในการขัดขวางการจัดตั้งรัฐบาลของพรรคการเมืองต่างๆที่มีแนวโน้มจะได้เสียงข้างมากในการจัดตั้งรัฐบาล เท่ากับเป็นการพยายามบิดเบือนเจตนารมณ์ของประชาชนที่รว่มกันแสดงออกในการเลือกตั้งเมือวันที่ 24 มีนาคมที่ผ่านมาด้วย

การที่บุคคลมีความเห็นต่างจากคำพิพากษาของศาล หากวิจารณ์อย่างเหมาะสมย่อมกระทำได้ หากอ่านแถลงการณ์ฉบับนี้ด้วยใจเป็นธรรมแล้วก็จะพบว่าแถลงการณ์ฉบับนี้มีเนื้อหาเป็นการวิเคราะห์วิจารณ์กระบวนการทางการใช้กฎหมายกับการเมืองในภาพรวมในหลายปีที่ผ่านมา เป็นการแสดงความเห็นในทางอุดมการณ์และหลักการ ด้วยความรู้ความเข้าใจทางนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ ทั้งยังได้มีข้อเสนอที่เป็นทางออกแก่สังคมได้แก่การแก้รัฐธรรมนูญและการออกเสียงเลือกตั้งซึ่งเป็นวิธีการหรือกระบวนการที่สอดคล้องกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยทุกประการ หาได้เป็นการวิจารณ์การตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญในกรณีการยุบพรรคไทยรักษาชาติโดยตรงหรือโดยเฉพาะเจาะจงแต่อย่างใด

ส่วนข้อกล่าวหาเรื่องฝ่าฝืนพรบ.คอมพิวเตอร์ซึ่งหมายถึงการนำข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์อันเป็นการปลุกปั่นยุยงให้เกิดผลกระทบต่อความมั่นคงหรือเกิดความตื่นตระหนกนั้น ก็คล้ายกับการตั้งข้อกล่าวหาแบบเดียวกันนี้กับผู้เห็นต่างจำนวนมากคือไม่มีมูลอะไรเลย เรื่องนี้มาจากแถลงการณ์ฉบับเดียว ใครๆก็หาอ่านได้ ในแถลงการณ์นี้ในเรื่องข้อเท็จจริงไม่มีอะไรเท็จ เนื้อหาส่วนใหญ่เป็นการแสดงความเห็นซึ่งจะว่าเท็จหรือจริงไม่ได้ มีแต่ว่าใครจะเห็นด้วยหรือไม่ แต่ไม่อาจเรียกได้ว่าเป็นเท็จ ที่ยิ่งเป็นไปไม่ได้ใหญ่คือแถลงการณ์ฉบับนี้เสนอให้คนไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง เพื่อไปสู่ทางออกในการทำให้บ้านเมืองเป็นประชาธิปไตย จึงไม่มีอะไรเป็นภัยต่อความมั่นคงหรือทำให้ประชาชนตื่นตระหนกหวาดกลัวอะไรได้เลย

ยังมีข้อน่าสงสัยว่าในการตั้งข้อหาทั้งสองโดยเฉพาะข้อหาหมิ่นศาลนั้น เป็นการเหมาะสมแล้วหรือไม่ที่เจ้าหน้าที่คสช.มาผู้แจ้งความให้ตำรวจดำเนินคดี เพราะเป็นที่ปรากฏอยู่เสมอว่าเจ้าหน้าที่คสช.มักนำเรื่องที่ไม่มีมูลไม่มีพยานหลักฐานหรือไม่มีเหตุผลที่เหมาะสมใดๆมากล่าวโทษผู้เห็นต่างกับคสช.หรือนายกรัฐมนตรีอยู่เนืองๆ และก็มักปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจก็มักไม่ได้ตรวจสอบให้ดีเสียก่อนหรือบางครั้งสอบสวนแล้วไม่มีพยานหลักฐานเพียงพอแต่ก็ต้องฟ้องไปก่อนเนื่องจากผู้ที่มาแจ้งความได้รับคำสั่งมาจากคสช. ที่สำคัญต้องไม่ลืมว่าขณะนี้หัวหน้าคสช.เองก็เป็นผู้ที่กำลังแข่งขันที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีอยู่ด้วย

ใใใใใใใใ

ใใใใใใใใใใใใใใใใใใใ

ใใใใใใใใใใใใใใใใใใใใใใใใใใใใใใใ

 รออ่านพรุ่งนี้!! ‘อ๋อย’ ให้รออ่านกรณี ‘ปิยบุตร’ ถูกตั้งข้อหาหลังออกแถลงการณ์ยุบ ทษช.

เมื่อวันที่ 18 เมษายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายจาตุรนต์ ฉายแสง อดีตประธานยุทธศาสตร์พรรคไทยรักษาชาติ (ทษช.) และ แกนนำกลุ่มก้าวต่อไปเพื่อประชาธิปไตย (กตป.) โพสต์ในเฟซบุ๊ก “Chaturon Chaisang” ว่า

เขียนความเห็นต่อการดำเนินคดีอาจารย์ปิยบุตรเสร็จแล้วครับ พรุ่งนี้จะโพสต์บนเพจนี้ครับ

เนื่องจากการที่อาจารย์ปิยบุตรถูกตั้งข้อหาครั้งนี้ เป็นผลมาจากการที่พรรคอนาคตใหม่ออกแถลงการณ์เกี่ยวกับการยุบพรรคไทยรักษาชาติ จึงอาจมองได้ว่าในฐานะที่ผมเป็นอดีตประธานกรรมการยุทธศาสตร์พรรคไทยรักษาชาติ ผมจึงควรจะแสดงความเห็นในเรื่องนี้บ้าง

นั่นก็มีส่วนจริงอยู่ แต่สาเหตุที่แท้จริง และที่สำคัญกว่านั้น ที่ทำให้ผมคิดว่าผมควรจะแสดงความเห็นในเรื่องนี้ก็คือ อาจพูดได้ว่าผมมีส่วนเกี่ยวข้องกับกรณีนี้ในหลายมิติ กล่าวคือผมเป็นผู้ที่อยู่ในพรรคการเมืองที่ถูกยุบมาแล้ว 2 พรรค คือ พรรคไทยรักไทย กับพรรคไทยรักษาชาติ อีกประการหนึ่งผมเป็นนักการเมืองที่ถูกดำเนินคดีทั้งในข้อหาตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 116 และตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์มาก่อน

นอกจากนี้ ถึงแม้ผมจะไม่ได้เป็นผู้สมัครรับเลือกตั้่งแล้ว แต่ผมก็เป็นประชาชนผู้ที่ไปลงคะแนนในวันที่ 24 มีนาคม ที่ผ่านมา ซึ่งก็อยากให้การเลือกตั้งมีผลตามเจตนารมณ์ของประชาชนที่ไปลงคะแนนกันไป

ในการแสดงความเห็นของผมครั้งนี้ ขอตกลงให้ชัดเจนเสียก่อนว่าผมจะใช้หลักการเดิมที่ผมเคยใช้มาตั้งแต่พรรคไทยรักษาชาติยังไม่ถูกยุบ คือผมจะไม่แสดงความเห็นต่อกรณีการยุบพรรคไทยรักษาชาติในมิติใดๆ แต่จะขอแสดงคววามเห็นเฉพาะต่อกรณีการดำเนินคดีต่ออาจารย์ปิยบุตรเท่านั้น

 
 
 • หลงรัก
  0
 • ว้าว!
  0
 • ขำขำ
  0
 • เศร้า
  0

1 ความคิดเห็น

 
3 ส

ไอ่เผด็จการชั่ว

โมโห

 • หลงรัก
  0
 • ว้าว!
  0
 • ขำขำ
  0
 • เศร้า
  0