ไอขี้เต๊ะ....ใคร?

ไอขี้เต๊ะ....ใคร?

สมัยผมเป็นอนุฯในชุดก่อน.....ทุกวันหลังประชุมจะมีไอ้ขี้เ๊ะอยู่สองตัว....ซึงต้องิออกมายีนตรงด่อนที่จะงลงบันได ...แล้วก็โทรศัพท์หาใคไม่รู้ทุกที....สองตัวนี้คือนายพีระพัน์กับไอ้ฟันเหลือง....เกะกะทางลง ต้องขอทางมันทุกที..................แต่มันแต่งตัวเนี้ยบตลอด

ที่วุฒิาภาเก่านะครับ

 • รัก
  2
 • ฮ่าฮ่า
  2
 • ว้าว
  4
 • เศร้า
  4