เอาไหม...เงินคนละครึ่ง 3 พันบาทขอแลกเป็นวัคซีคไฟเซอร์หรือโมเดอร์น่าได้ไหมละ !!!

เอาไหม...เงินคนละครึ่ง 3 พันบาทขอแลกเป็นวัคซีคไฟเซอร์หรือโมเดอร์น่าได้ไหมละ !!!

ผมยอมสละเลยไม่เอาเงินคนละครึ่งที่ให้ 3000 บาทแต่ขอเป็นวัคซีคที่มีคุณภาพแทนผมยอมเสียสละไม่เอาเงินเอาไหมละ

 • รัก
  1
 • ฮ่าฮ่า
  2
 • ว้าว
  1
 • เศร้า
  5

8 ความเห็น

 
619

เงินไม่ยากได้เพราะเอาไปใช้มันก็เสี่ยงต้องไปสแกนใกล้ชิดกัน
เปลี่ยนเป็นวัคซีคได้ไหมประยุทธสงสารกูเถิด สงสารกูเถิด กูอยากได้วีคซีคที่มีคุณภาพมีประสิทธิ์ภาพไม่ใช่ของห่วยๆของไอ้เจ๊กเตี้ยแบบนี้

 • รัก
  2
 • ฮ่าฮ่า
  2
 • ว้าว
  2
 • เศร้า
  5
 
619

ขอร้องละขอโมเดอร์น่าหรือไฟเซอร์ให้กูเถิดนะ กูวิงวอนขอร้องละได้...โปรดกูยอมแลกกับสิ่งที่มึงให้คนละครึ่งกูไม่ต้องการมันสิ่งที่กูต้องการมันคือวัคซีนที่มีประสิทธิ์ภาพมีคุณภาพได้โปรดให้กูเถิดกูวิงวอนขอร้องมึงละ

 • รัก
  2
 • ฮ่าฮ่า
  2
 • ว้าว
  1
 • เศร้า
  4
 
3 ส

ยกนิ้ว เยี่ยมมาก

 • รัก
  2
 • ฮ่าฮ่า
  3
 • ว้าว
  2
 • เศร้า
  4
 
619

สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่มีอยู่ในประเทศไทยโปรดรับคำวินวอนขอร้องจากข้าด้วยเถิดขอได้ส่งวัคซีนไฟเซอร์โมเดอร์น่ามาช่วยคนไทยด้วยเถิดข้าทนเห็นคนไทยต้องตายต้องบาดเจ็บล้มตายแบบนี้ต่อไปไม่ได้อีกแล้ว ได้โปรดเถิด

 • รัก
  2
 • ฮ่าฮ่า
  3
 • ว้าว
  2
 • เศร้า
  5
 
619

ขอไฟเซอร์กับโมเดอร์น่าให้กูเถิดประยุทธหรือ mRNA ก็ได้กูอยากจะออกไปข้างนอกกูไม่อยากอยู่กับหมาแบบนี้เป็นเดือนเป็นปีขอกูเถิด  15

 • รัก
  1
 • ฮ่าฮ่า
  2
 • ว้าว
  3
 • เศร้า
  4
 
619

กูยอมจ่ายให้เลยตอนนี้ไฟเซอร์หรือโมเดอร์น่าหรือ mRNA ก็ได้เข็มละ 3000 จ่ายให้จริงๆตอนนี้เอาไหมละ 2 เข็ม 6000

 • รัก
  3
 • ฮ่าฮ่า
  1
 • ว้าว
  2
 • เศร้า
  3
 
619

ผมยอมจ่ายจริงๆไม่ใช้แค่คุยโม้ถ้าเข้ามาวันนี้พรุ่งนี้แล้วได้ฉีดเข้าเส้นเลยนะ
ผมมีเงินผมยอมจ่าย

 • รัก
  1
 • ฮ่าฮ่า
  1
 • ว้าว
  1
 • เศร้า
  3
 
619

กูยอมมึงทุกอย่างแล้วขอไฟเซอร์ โมเดอร์นาให้กูเถิด กูยอมมึงทุกอย่างแล้วได้โปรดเถิด

 • รัก
  2
 • ฮ่าฮ่า
  1
 • ว้าว
  1
 • เศร้า
  5