เย็นนี้ อาจไม่มีการโหวตญัตติแก้ รธน. เพราะ.....

เย็นนี้ อาจไม่มีการโหวตญัตติแก้ รธน. เพราะ.....

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2838666246409868&id=10000799...

Facebook logo

 ไปที่หน้าหลัก

 สุชาติ สวัสดิ์ศรี
ฟัง "ส.ว.ลากตั้ง" หลายคนพูดในสภาแล้วเหนื่อยหน่าย ถ้าวันนี้โหวตตั้ง ส.ส.ร. เพื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญ "ไม่ผ่าน"
ทางออกก็เหมือนถูกปิด
3 ชม. ·
สาธารณะ
 • รัก
  0
 • ฮ่าฮ่า
  0
 • ว้าว
  1
 • เศร้า
  0

7 ความเห็น

 
ICT

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10221182785072585&id=1634142732

ไปที่หน้าหลัก

 Rosenun Chesof
สิ่งที่ฉุดรั้งการพัฒนาคือไดโนเสาร์และพรรคพวกกับความไม่ใฝ่รู้ของผู้คนให้เท่าทันคน เท่าทันสังคม เท่าทันโลก
1 ชม. ·
สาธารณะ

 

 • รัก
  0
 • ฮ่าฮ่า
  0
 • ว้าว
  0
 • เศร้า
  0
 
ICT

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3472234746190581&id=10000212...

Facebook logo

 ไปที่หน้าหลัก

 

Amarat Chokepamitkul

ท่านประธานรัฐสภาที่เคารพ

ปฏิเสธไม่ได้ว่าเราต้องอภิปรายมาตรา 256 เพื่อตั้งสสร.ในวันนี้ ก็เพราะปรากฏการณ์การตื่นรู้ของเยาวชนเกิดการชุมนุมอย่างสร้างสรรค์ที่มีเนื้อหาข้อเรียกร้องที่ก้าวหน้า

ความจน ความหิว การโฆษณาชวนเชื่อด้วยงบประมาณมหาศาลและการใช้กฎหมายกำจัดคนเห็นต่างทางการเมืองที่รัฐบาลเคยใช้มาหลายปีบัดนี้เสื่อมมนต์ขลัง

ดิฉันขอแสดงความนับถืออย่างสูงจากใจจริงต่อเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่ได้ก้าวข้ามความกลัวที่คนรุ่นของเราได้เคยติดกับดักกันมายาวนาน

เมื่อวานนี้ดิฉันได้พบเห็นเหตุการณ์ที่เจ้าหน้าที่ตร.แสดงทัศนะต่อเหตุการณ์ทหารคุกคามประชาชนด้วยการกระโดดล็อคคอมวลชนกลุ่ม ilaw จะบังคับยึดโทรศัพท์มือถือเพียงเพราะเขาไปถ่ายรูปป้ายของค่ายทหารว่าเป็นเรื่องเล็กและเป็นเรื่องขี้ประติ๋ว

นั่นแสดงว่าเจ้าหน้าที่รัฐเองยังขาดความเข้าใจเรื่องสิทธิมนุษยชนและสิทธิขั้นพื้นฐานของพลเมือง

น่าเสียใจค่ะไม่ว่ารัฐธรรมนูญจะเขียนไว้ดีเพียงใดในหมวดสิทธิเสรีภาพ หากเจ้าหน้าที่รัฐเป็นแบบนี้รัฐธรรมนูญก็เป็นเพียงแค่เศษกระดาษเท่านั้น

นับตั้งแต่ย่ำรุ่งของวันที่ 24 มิ.ย. 2475 การสถาปนาหลักการพื้นฐานของระบอบปชต.ถูกขัดขวางมาอย่างต่อเนื่องตลอด 88 ปี

เพราะนอกจากข้อความ "อำนาจสูงสุดของประเทศนั้นเป็นของราษฎรทั้งหลาย" ของรธน.ฉบับ 10 ธันวาคม 2475

ในรธน.ฉบับต่อมาได้ถูกแก้ไขเป็น "อำนาจสูงสุดนั้นเป็นของราษฎรทั้งหลาย" โดยมีกษัตริย์ สภาผู้แทนราษฎร คณะกรรมการราษฎร และศาลเป็นผู้ใช้อำนาจแทนตามที่ระบุไว้ในมาตรา 2 ของรธน.

หลังจากนั้นก็ไม่ปรากฏข้อความดังกล่าวในรธน.ฉบับใดอีก ในฉบับปัจจุบันเหลือเพียง "อำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทย"

อำนาจประชาชนถูกทำลายด้วยการรัฐประหารซ้ำแล้วซ้ำเล่า ทุกครั้งที่ทำสำเร็จก็จะยกเลิกฉบับเดิมและใช้ฉบับใหม่ ทำให้ปัจจุบันมีรธน.มากถึง 20 ฉบับโดยรธน.ที่เขียนขึ้นหลังรัฐประหารทุกครั้งมักจะขัดแย้งและไม่เป็นคุณต่ออำนาจของประชาชนและระบอบปชต.ไม่ว่าจะเป็นในแง่ที่มา เนื้อหา และกระบวนการ

**การกล่าวว่ารธน.มีชัยชายฝันปี 60 เป็นฉบับอัปยศไม่ได้เกินเลยไปจากความจริงเพราะเกิดจากคณะบุคคลที่คสช.แต่งตั้งทั้งสิ้น และเกิดจากการลงประชามติโดยเสนอข้อมูลด้านเดียวควบคู่ไปกับการปิดกั้นข่มขู่คุกคามฟ้องร้องดำเนินคดีต่อผู้นำเสนอข้อมูลอีกด้าน

**ไม่นับรวมการถือวิสาสะแก้ไขเนื้อหาในร่างรธน.ภายหลังจากที่ผ่านการลงประชามติจากประชาชนแล้วอีกด้วย

มรดกของคณะราษฎร์ถูกลบล้างอย่างกว้างขวางภายใต้รัฐบาลคสช.ต่อเนื่องมาถึงรัฐบาลสืบทอดอำนาจในปัจจุบัน มีความพยายามลบล้างเปลี่ยนความทรงจำเกี่ยวกับเหตุการณ์ 24 มิ.ย. 2475 ผ่านแบบเรียน ภาพยนตร์ ละคร และบทเพลง
ที่หลัง ๆ มานี้ในโลกยุคไร้พรมแดนทำการโฆษณาชวนเชื่อไม่ได้ผลอีกต่อไป
1. หมุดคณะราษฎร์หายไปอย่างมีเงื่อนงำช่วงต้นเดือนเม.ย. ปี 60
2. อนุสาวรีย์พิทักษ์รัฐธรรมนูญและอนุสาวรีย์พระยาพหลพลหยุหเสนาถูกย้ายไปเก็บในบริเวณที่ไม่มีการแจ้งให้ใครทราบ
3. รูปปั้นจอมพลป.พิบูลสงคราม ที่สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ถูกย้ายไปเก็บในสถานที่ไม่มีใครทราบเช่นกัน
4. เปลี่ยนชื่อสถานที่ที่เป็นชื่อบุคคลในคณะราษฎร์เช่นบ้านจอมพลปพิบูลสงครามที่เชียงราย ถูกเปลี่ยนชื่อเป็น "ศูนย์เรียนรู้ทางประวัติศาสตร์"

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งอัปลักษณ์ของรธน.ฉบับ "มีชัยขายฝัน"

สสร.ที่จัดตั้งขึ้นหลังจากนี้จะต้องมีเป้าหมายและพันธกิจ ต่อรัฐธรรมนูญใหม่ที่ให้ความสำคัญกับประชาชนเป็นเบื้องต้นและใช้มรดกที่คณะราษฎร์ได้มอบไว้เป็นหมุดหมายในการยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน

เราได้เห็นรธน.ฉบับที่เลวร้ายที่สุดในประวัติศาสตร์กันมาแล้ว กับได้เห็นผลพวงของมันว่าทำให้ได้ผู้นำพันธุ์ผสม 3 ด.คือ

ดุ ด้าน และดันทุรัง

ดิฉันจะขอกล่าวถึงรัฐธรรมนูญที่ดีว่าเป็นอย่างไร

รัฐธรรมนูญที่ดีจะต้องมีข้อความที่

-สั้น กระชับเข้าใจง่าย
-ไม่กำกวมไม่ล่อแหลมต่อการถูกตีความผิด ๆ
- ต้องเขียนไม่ยาวเกินไป ควรจะมีเพียงบทบัญญัติหลักในเรื่องการจัดรูปแบบการปกครองของรัฐที่สำคัญและจำเป็นเท่านั้น เพราะการมีบทบัญญัติที่ยืดยาวมีรายละเอียดมากเกินไปจะต้องไปตีความยุ่งเหยิงจะไม่ได้รับการเคารพเท่าที่ควร

-ในรายละเอียดกม.ปลีกย่อยที่ยืดยาวควรจะเป็นหน้าที่ของกฎหมายธรรมดามากกว่าไม่ควรบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญอันเป็นกม.หลัก

- วิธีการ แก้ไขเพิ่มเติมควรมีความยืดหยุ่นเหมาะสมกับกาลสมัย และการมีวิธีการแก้ไขเพิ่มเติมได้ก็เพื่อป้องกันการใช้กำลังทำรัฐประหารและฉีกรัฐธรรมนูญ

** ท่านประธานคะประเทศเรามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากเกินไปแล้วรัฐธรรมนูญจะต้องไม่ศักดิ์สิทธิ์จนกระทั่งเอื้อมไม่ถึงแตะต้องและแก้ไขไม่ได้

*** รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ของประชาชนต้องไม่นิรโทษกรรมให้คณะรัฐประหารคือไม่ยกเว้นโทษให้แก่ผู้ที่ฉีกทำลายมันไม่ว่าในกรณีใดๆ

*** ที่สำคัญคือเราควรกำหนด "ลักษณะต้องห้าม" ของผู้ที่จะมาเป็นสสร.ว่าต้องไม่เคยถูกแต่งตั้งจากคสช.ให้ดำรงตำแหน่งใด ๆ มาก่อน

** ประเทศเรามันดีกว่านี้ได้ถ้า

ในส่วนขององค์กรอิสระ การคัดเลือกผู้ที่จะมาดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระ ดิฉันชื่นชมองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันของอินโดนีเซียที่มีนายตำรวจ ทหาร ทนายความและสื่อมวลชนที่อายุน้อย ถูกเลือกไปเป็นกรรมการสรรหาผู้จะมาดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระด้วย

ต่างจากประเทศเราที่ผู้ดำรงตำแหน่งส่วนใหญ่ในองค์กรอิสระจะเป็นข้าราชการวัยเกษียณหรือกำลังจะเกษียณทั้งสิ้น

ดิฉันขอเรียกร้องดังนี้

- สสร.ที่จะเกิดขึ้นต้องมาจากการเลือกตั้งเท่านั้นเพราะถ้าเป็นการคัดเลือกจากกลุ่มต่าง ๆ แบบร่างฉบับของรัฐบาลก็คือปาห่ และจะซ้ำรอยเดิมเหมือนวุฒิสมาชิกในเวลานี้

- รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ต้องส่งเสริมสิทธิเสรีภาพของประชาชน ออกแบบองค์กรอิสระที่ใช้อำนาจให้ต้องมีความยึดโยงกับประชาชน

- นายกรัฐมนตรีต้องมาจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและกำหนดคุณสมบัตินายกรัฐมนตรีข้อสำคัญว่า "ต้องเป็นผู้ที่อายเป็น" จะได้ไม่เป็นภาระของปชช.ทั้งประเทศที่จะต้องมาอายแทน

- ต้องไม่นิรโทษกรรมให้คณะรัฐประหาร คือไม่เว้นโทษให้ผู้ที่ฉีกทำลายรัฐธรรมนูญไม่ว่ากรณีใด ๆ

-ถมหลุมดำของประเทศด้วยการยุบยกเลิกศาลรัฐธรรมนูญกลับไปใช้คณะตุลาการรัฐธรรมนูญแบบที่มีก่อนปี 2540 ให้มีอำนาจเพียงวินิจฉัยข้อขัดแย้งที่เกี่ยวกับ รัฐธรรมนูญ

เพราะ 23 ปีที่ผ่านมาได้พิสูจน์แล้วว่าบทบาทของศาลรัฐธรรมนูญเป็นภัยร้ายแรงต่อระบอบปชต. ทำลายล้างระบบพรรคการเมือง ฉุดรั้งความเจริญของประเทศ

ผู้ที่จะมีสิทธิ์ยุบพรรคการเมืองได้คือประชาชนเท่านั้น ไม่ใช่ศาลรัฐธรรมนูญ เพราะเมื่อประชาชนไม่เลือกเสียแล้วพรรคการเมืองใดๆก็อยู่ไม่ได้ต้องถูกยุบไปเองโดยอัตโนมัติ

สุดท้ายนี้ท่านประธานคะ

ขอให้ยุคทมิฬมาร
ที่ครองเมืองด้วยควันปืน
จนขื่อแปรได้พังครืน

ก่อนที่กลิ่นเลือดจะคลุ้งคาว ขอให้รัฐสภาแห่งนี้โหวตตั้งสสร.ตามร่างของฝ่ายค้านสสร.มาจากการเลือกตั้งโดยตรงทั้งหมด

ให้มันจบที่รุ่นของเราค่ะ

ขอบคุณค่ะ
อมรัตน์ โชคปมิตต์กุล
สส.บัญขีรายชื่อ พรรคก้าวไกล

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป

23 ชม. ·

สาธารณะ
 • รัก
  0
 • ฮ่าฮ่า
  0
 • ว้าว
  0
 • เศร้า
  0
 
3 ส

คุุณอมรัตน์

ยกนิ้ว เยี่ยมมาก

 • รัก
  0
 • ฮ่าฮ่า
  0
 • ว้าว
  0
 • เศร้า
  0
 
มังกือ

เยี่ยม

 • รัก
  0
 • ฮ่าฮ่า
  0
 • ว้าว
  0
 • เศร้า
  0
 
nopin

ลงประชามติฉบับ60ใหม่

 • รัก
  0
 • ฮ่าฮ่า
  0
 • ว้าว
  0
 • เศร้า
  0
 
619

ยากครับกระบวนการรัฐสภาแก้ไข รธน.ฉบับ คสช.ไม่ได้เลย

 • รัก
  0
 • ฮ่าฮ่า
  0
 • ว้าว
  0
 • เศร้า
  0
 
ชาติอนุรักษ์

พูดได้ดีมาก....แต่คนพวกนั้นมันไม่ได้มีสมองไว้พินิจพิจารณาอะไรได้หรอก

พวกมันทำความคำสั่งอย่างเดียว....หน้าตาแต่ละคนก็ดูไม่โง่เลย แต่การกระทำมันขัดแย้งอย่างสิ้นเชิง

เหมือนชาวนาที่ เลี้ยงวัวเลี้ยงควาย และหัดให้มันทำความคำสั่ง

 • รัก
  0
 • ฮ่าฮ่า
  0
 • ว้าว
  0
 • เศร้า
  0