ศรีพันวาความลาดชันเกิน 30 องศาอย่างแน่นอน

ศรีพันวาความลาดชันเกิน 30 องศาอย่างแน่นอน

ออกโฉนดที่ดินบนภูเขาได้อย่างไร

 • รัก
  0
 • ฮ่าฮ่า
  0
 • ว้าว
  0
 • เศร้า
  1

3 ความเห็น

 
เล็กโทรนิคส์

เดี๋ยวก็อ้างว่า โฉนดปลอม ก็อ้างต่อไปว่า เขาไม่ได้เป็นคนทำปลอม เพราะได้มาจาก พ่ออออออออ ต่อมา แบบ สด.9 ปลอม ก็ผมไม่ได้ทำปลอม จนบัดนี้ ใช้เอกสารเท็จเพื่อเข้ารับราชการทหาร สานพระภูมิท่านยังไม่ว่างตรวจสอบ

 • รัก
  0
 • ฮ่าฮ่า
  0
 • ว้าว
  0
 • เศร้า
  0
 
qwerty

น่าจะเปนกรณีนี้ คือเจ้าของเดิมได้ครอบครองมาก่อน2485 ก่อนมีกฎหมายที่ดิน

พอหลัง 2485 จะออกโฉนดได้หมด ไม่มีข้อกำหนดเรื่องความลาดชัน หลังจากนั้นเคยได้ยินว่า

เจ้าของเดิมขายให้นายทุนหลายทอด แต่กลายเปนโฉนดไปแล้ว เพราะเรื่องครอบครองก่อน2485

ดังนั้นจึงไม่มีผลเรื่องความชัน ที่แบบนี้มีจริง แต่น้อยมาก เช่นเดียวกับกรณีเกาะส่วนตัวก็มีจริง

 • รัก
  0
 • ฮ่าฮ่า
  0
 • ว้าว
  0
 • เศร้า
  1
 
3 ส

ตลกไทย

อ้วก

 • รัก
  0
 • ฮ่าฮ่า
  0
 • ว้าว
  0
 • เศร้า
  0