ยังคงละเหี่ยใจเสมอคนที่เคยออกมาต่อต้านการคอรัปชั่น ปัจจุบันเงียบกริบ

ยังคงละเหี่ยใจเสมอคนที่เคยออกมาต่อต้านการคอรัปชั่น ปัจจุบันเงียบกริบ

2 ความคิดเห็น

 
เดือนเพ็ญริมโขง

ยุคนี้มันยุคคนดี(ปลอม)ครองเมือง

เอาที่สบายใจ

 
3 ส

คนดีหายหัวเราะ