ผ ม เ ค ย บ อ ก ไ ป ห ล า ย ค รั้ ง แ ล้ ว ว่ า.... รธน60..... มั น ผิ ด ป ก ติ ใ ช้ บ ริ ห า ร ป ร ะ เ ท ศ ไ ม่ ไ ด้.

ผ ม เ ค ย บ อ ก ไ ป ห ล า ย ค รั้ ง แ ล้ ว ว่ า.... รธน60..... มั น ผิ ด ป ก ติ ใ ช้ บ ริ ห า ร ป ร ะ เ ท ศ ไ ม่ ไ ด้.

ผ ม เ ค ย บ อ ก ไ ป ห ล า ย ค รั้ ง แ ล้ ว ว่ า.... รธน60.

มั น ผิ ด ป ก ติ ใ ช้ บ ริ ห า ร ป ร ะ เ ท ศ ไ ม่ ไ ด้.....

ก็ ไ ม่ มี ใ ค ร ฟั ง.........

จะหนึ่งเดือนมาแล้ว......ยังนับคะแนนไม่เสร็จถ้าไม่บ้า.....

ก็ต้องปัญญาอ่อน....เจตนาไม่ให้ตั้งรัฐบาล 1000 %  .....

ม า ฟั ง จ า ก พ ร ร ค เ พื่ อ ไ ท ย กั น เ อ า เ อ ง........

.

.

 • หลงรัก
  0
 • ว้าว!
  0
 • ขำขำ
  0
 • เศร้า
  1

6 ความคิดเห็น

 
Chuu

เพี้ยนไม่เพี้ยน.....ก็ดูกันเอาเอง

เกิดมาจากท้องพ่อท้องแม่...ก็เพิ่งจะเคยเห็น

มันเพี้ยนกันสุดๆ.....ให้  กกต ยุบพรรคตัวเอง

ไม่บ้า......ก็ต้องขี้ข้ารับงานมาจาก คสช.

.

 • หลงรัก
  0
 • ว้าว!
  0
 • ขำขำ
  0
 • เศร้า
  1
 
Chuu

แทงกั๊กจนพรรคเจ๊ง....ไม่เคยชัดเจนเหรี้ยอะไรเลย.....ไอ้มิ่ง

.

 • หลงรัก
  0
 • ว้าว!
  0
 • ขำขำ
  0
 • เศร้า
  1
 
Chuu

 • หลงรัก
  0
 • ว้าว!
  0
 • ขำขำ
  0
 • เศร้า
  1
 
เล็กโทรนิคส์

ทำไมไม่พูดกันบ้างนะว่า  ก็ คสช.  จ้างมา แบบที่ชอบอ้างท่านทักษิณจ้างมา

 • หลงรัก
  0
 • ว้าว!
  0
 • ขำขำ
  0
 • เศร้า
  1
 
Chuu

สลิ่มทุกตัวมันหน้าโง่....ถึงไม่จ้าง มันก็โง่ของมันอย่างนี้แหละครับ ท่าน เล็กโทรนิคส์

 • หลงรัก
  0
 • ว้าว!
  0
 • ขำขำ
  0
 • เศร้า
  1
 
3 ส

ไอ่โจ

ขำขำ

 • หลงรัก
  0
 • ว้าว!
  0
 • ขำขำ
  0
 • เศร้า
  1