ผมขอมอบอำนาจปกครองตามสิทธิที่มี ให้กับพรรคที่ได้คะแนนสูงสุดของจริงเท่านั้น

ผมขอมอบอำนาจปกครองตามสิทธิที่มี ให้กับพรรคที่ได้คะแนนสูงสุดของจริงเท่านั้น

ใครที่ผมไม่ได้เลือก..
ไม่ใช่ตัวแทนผู้รับมอบอำนาจของผมในการปกครองบริหารประเทศนี้
การได้มาซึ่งคะแนนฉ้อฉลโดยการออกกติกาโกงสส.สัดส่วนของพรรคที่ได้คะแนนสูงสุดไป ผมไม่ยอมรับ
การแต่งตั้งสว.เองทั้ง 250 คน เพื่อมาใช้เลือกนายก ใช้ปกป้องตัวเองและปกป้องรธน. ผมไม่ยอมรับ
การทำประชามติในขณะประกาศสถานะการณ์ฉุกเฉินของประเทศ ใครวิจารณ์รธน.ติดคุก 10 ปี
เป็นการบังคับให้รับรธน.โดยใช้การข่มขู่มีโทษทางอาญาสูงเทียบเท่าฆ่าคนตาย
โดยมีทหารถือปืนยืนคุมอยู่ทั่วประเทศ เป็นการทำประชามติที่อยู่ในสถานะการประชาชนถูกบีบบังคับ
ประชาชนไม่มีสิทธิเลือกโดยอิสระ ตามระบอบประชาธิปไตย ผมขอประกาศไม่ยอมรับ
ดังนั้นการได้มาซึ่งผู้นำคนปัจจุบัน ด้วยกติกาโกง รธน.โกง ประชามติโกง สว.โกง สส.สัดส่วนโกง องค์กรอิสระโกง
ผมไม่อาจยอมรับได้... และขอมอบสิทธิให้กับพรรคที่ได้คะแนนสูงสุดแท้จริงเท่านั้น พรรคขี้โกง ไม่ยอมรับ

 • รัก
  2
 • ฮ่าฮ่า
  1
 • ว้าว
  2
 • เศร้า
  6

4 ความเห็น

 
markpakma

ผู้นำที่ได้มาด้วยกติกาโกง ประชามติในสภาวะถูกปืนจ่อคอ ผมไม่ยอมรับ

 • รัก
  2
 • ฮ่าฮ่า
  4
 • ว้าว
  4
 • เศร้า
  4
 
3 ส

ใช่

 • รัก
  1
 • ฮ่าฮ่า
  1
 • ว้าว
  3
 • เศร้า
  5
 
เล็กโทรนิคส์

ทำไมยังไม่มีไครฟ้อง กกต.ที่ยอมรับให้ สส.บัดเศษ เข้าสภา อ้างว่าอยู่ในบัญชีราบชื่อ พชร. แสดว่ พชร.ยอมรับว่า มีบัญชีผี(ที่3)ซ้ำซ้อนกับบัญชี พรรคพระพุทธเจ้า ต้องยุบพรรคและห้ามกรรมการบริหารพรรคใช้สิทธิต่างๆ 10 ปี

 • รัก
  2
 • ฮ่าฮ่า
  0
 • ว้าว
  2
 • เศร้า
  6
 
nopin

กูให้ นายกพระราดช้าทาน

 • รัก
  1
 • ฮ่าฮ่า
  1
 • ว้าว
  2
 • เศร้า
  5