ถ้าวันนี้นายกคือทักษิณ ไฟเซอร์และโมเดอร์นา คงเต็มประเทศไทยไปแล้ว เพราะทั่วโลกเชื่อมั่นในตัวท่าน ยกเว้นกะลาแลนด์.................

ถ้าวันนี้นายกคือทักษิณ ไฟเซอร์และโมเดอร์นา คงเต็มประเทศไทยไปแล้ว เพราะทั่วโลกเชื่อมั่นในตัวท่าน ยกเว้นกะลาแลนด์.................

ถ้าวันนี้นายกคือทักษิณ ไฟเซอร์และโมเดอร์นา คงเต็มประเทศไทยไปแล้ว เพราะทั่วโลกเชื่อมั่นในตัวท่าน ยกเว้นพวกกระจุกหมอยในกะลาแลนด์.................

 • รัก
  4
 • ฮ่าฮ่า
  1
 • ว้าว
  2
 • เศร้า
  3
คุณรู้สึก รัก

2 ความเห็น

 
3 ส

ใช่

 • รัก
  3
 • ฮ่าฮ่า
  1
 • ว้าว
  1
 • เศร้า
  4
 
619

สมัยทักษิณเงินในกองทุนทุกวันจะขึ้นตลอดไม่มีตกคนทำงานเสมือนได้โบนัสเป็นเท่าตัว
งบประมาณไม่เคยขาดดุลเงินภาษีหัก ณ.ที่จ่ายได้คืนตลอดเทียบกับยุคเห้ยนี้หน้ามือกับหลังตีนครับ

 • รัก
  1
 • ฮ่าฮ่า
  3
 • ว้าว
  0
 • เศร้า
  3