ตีเช็คเปล่า???

ตีเช็คเปล่า???

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2890589331019841&id=24111538...

 เงินกู้ 1.9 ล้านล้านบาท เป็นการกู้สูงสุดในประวัติศาสตร์ชาติไทย  

 

เพื่อไทยจะไม่ยอมให้เป็นการ "ตีเช็คเปล่า" ให้รัฐบาลไปใช้อย่างไร้ประสิทธิภาพและไม่โปร่งใส เงินกู้ 1.9 ล้านล้านบาท ต้องใช้เพื่อ

 

1) เยียวยาความเดือดร้อนประชาชนจากการที่รัฐบาลสั่งปิดกิจการต่างๆอย่างทั่วถึง รวดเร็ว 

2) ลดความเสียหายทางธุรกิจ  และฟื้นฟูเศรษฐกิจที่เสียหายจาก COVID 19

3) ลงทุนเพื่อธุรกิจสำหรับอนาคต หลัง COVID 19 โดยการสร้าง”โครงสร้างพื้นฐาน “(Infrastructure) เพื่อรับการเปลี่ยนแปลงการใช้ชีวิตและการทำธุรกิจ ที่จะเป็น New Normal เพื่อพลิกวิกฤตครั้งนี้  ให้เป็นโอกาสในการสร้างรายได้ให้คนไทยให้ได้ โดยเฉพาะโครงสร้างพื้นฐานด้านสาธารณสุข

.......................................................

 

กรณีที่รัฐบาลแก้ปัญหา COVID 19 ด้วยการออก พ.ร.ก.กู้เงิน 1.9 ล้านล้านบาทนั้น 

 

เป็นสิ่งที่รัฐบาลต้องทำด้วยความระมัดระวังที่สุด  เพราะเป็นการกู้ในจำนวนมากที่สุดในประวัติศาสตร์  ทุกบาทเป็นเงินกู้ ที่คนไทยทุกคนต้องเป็นผู้รับภาระในการใช้หนี้อีกยาวนานชั่วลูกชั่วหลาน

 

สิ่งแรกที่พลเอกประยุทธ์ควรทำคือ  ลดรายจ่ายที่ไม่จำเป็นเร่งด่วน  จากงบปี 63-64 ก่อน  แต่รัฐบาลไม่ได้ใช้ความพยายามในการตัดงบ  ถึงแม้รัฐบาลจะออกข่าวว่า ได้ปรับลดงบประมาณแล้ว แต่เป็นการออกข่าวเพื่อลดแรงเสียดทานทางสังคมลงเท่านั้น เพราะว่ายอดที่ปรับลดลงมานั่นน้อยมาก และรัฐบาลไม่มีการยืนยันกับประชาชนว่า  จะปรับลดยอดเงินกู้ลงเลยแม้แต่บาทเดียว 

 

เท่ากับว่าการปรับงบประมาณ คือการย้ายเงินเก่า จากกระเป๋าซ้ายไปเข้ากระเป๋าขวาเท่านั้น ส่วนเงินใหม่รัฐบาลยังคงกู้มาเต็มจำนวน 1.9 ล้านล้านบาทเหมือนเดิม 

 

การกู้เงินครั้งนี้ถือเป็นเดิมพันครั้งสำคัญที่สุด  หากใช้เงินกู้ได้ถูกยุทธศาสตร์  นอกจากจะสามารถแก้ไขปัญหาผลกระทบที่เกิดกับพี่น้องประชาชนได้แล้ว ยังจะเป็นการพลิกฟื้นเศรษฐกิจของประเทศให้กลับมาเป็นเสือของเอเซีย  เหมือนในอดีตที่พรรคไทยรักไทยเคยทำสำเร็จมาแล้ว

 

ดิฉันเห็นว่า  เงินกู้จำนวนดังกล่าวควรถูกใช้เพื่อวัตถุประสงค์สำคัญ 3 ประการ กล่าวคือ

 

 1. เพื่อการเยียวยาประชาชนอย่างเร่งด่วนและทั่วถึง  โดยรัฐบาลได้กู้เงินมาเพื่อใช้จ่ายในการนี้จำนวน 6 แสนล้านบาท จากวงเงินดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า  รัฐบาลมีเม็ดเงินมากพอที่จะดูแลประชาชนได้อย่างทั่วถึงและเพียงพอต่อการดำรงชีพ แต่กลับปรากฏว่ามีพี่น้องประชาชนต้องฆ่าตัวตาย  เพราะการเยียวยาที่ไม่ทั่วถึงและล่าช้า  ซึ่งเกิดจากการบริหารแบบรัฐราชการที่ไม่มีประสิทธิภาพ สร้างเงื่อนไขที่ยุ่งยากกับประชาชน 

 

ดิฉันจึงเรียกร้องให้รัฐบาลปรับปรุงวิธีการ  ให้การเยียวยาเป็นไปโดยทั่วถึง เพียงพอต่อการดำรงชีพและทำด้วยความรวดเร็ว 

 

 2. ใช้เพื่อลดความเสียหายทางเศรษฐกิจ โดยดูแลธุรกิจและระบบเศรษฐกิจไม่ให้ล่มสลาย  เพื่อไม่ให้เกิดการเลิกจ้าง รวมทั้งต้องลดภาระภาคธุรกิจ  โดยการพักชำระหนี้ ซึ่งรัฐบาลได้ใช้ พ.ร.ก.เงินกู้  จำนวน 400,000 ล้านบาท  เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจ /พ.ร.ก.ให้ ธปท. กู้เงิน 500,000 ล้าน  เพื่อดูแลธุรกิจเอสเอ็มอี และ พ.ร.ก.ให้ ธปท. กู้เงินจำนวน 400,000 ล้านบาท  เพื่อดูแลหุ้นกู้ของเอกชน

 

ซึ่งการใช้เงินจำนวนดังกล่าวนี้  ดิฉันขอเรียกร้องให้รัฐบาลจัดทำแผนการใช้เงินอย่างมียุทธศาสตร์ และเปิดเผยให้พี่น้องประชาชนทราบ  เพื่อจะได้ช่วยกันตรวจสอบ และเสนอแนะ เนื่องจากเป็นเรื่องสำคัญมาก  เศรษฐกิจจะ”ฟื้น”หรือ”ฟุบ” ก็ขึ้นอยู่กับการใช้เงินกู้ก้อนนี้ให้ถูกจุด มีประสิทธิภาพและโปร่งใส

 

 3. ใช้เพื่อในการลงทุนสร้าง ”โครงสร้างพื้นฐาน”ให้ธุรกิจไทยในอนาคตหลัง COVID 19

ซึ่งบริบทการใช้ชีวิตของผู้คน และการประกอบธุรกิจจะเปลี่ยนไปหมด ที่เราเรียกว่า New Normal ที่ต้องให้ความสำคัญกับสุขภาพและความสะอาด (Health & Hygienity) การใช้ชีวิต และการทำงานที่เปลี่ยนไป ใช้ออนไลน์ และเทคโนโลยีต่างๆ มากขึ้น ให้ความสำคัญกับ Work from home..

 

รัฐบาลต้องเตรียมสร้าง Infrastructure โครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับ New Normal โดยเฉพาะโครงสร้างพื้นฐานด้านสาธารณสุข ให้กับคนไทยและธุรกิจไทย ซึ่งรัฐบาลไทยต้องมีความรู้ ความเข้าใจทิศทางที่โลกจะเปลี่ยนไปอย่างแท้จริง  เพื่อพลิกวิกฤตครั้งนี้  ให้เป็นโอกาสของคนไทยในการสร้างรายได้หลังวิกฤตนี้ให้ได้ 

 

ความจริงแล้ว วิกฤตที่เกิดขึ้นจาก COVID 19 รัฐบาลที่ชาญฉลาด จะสามารถพลิกเป็นโอกาสให้กับประเทศชาติได้ เพราะพิษ COVID19 ได้ทำให้เศรษฐกิจของทุกประเทศทั่วโลก ชะงักและชลอตัวกันหมด  รัฐบาลที่มีวิสัยทัศน์ทันโลก สามารถวางยุทธศาสตร์ในการเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่ได้ถูกต้อง และเข้ากับเศรษฐกิจยุคใหม่ภายหลัง COVID 19ได้ ย่อมสร้างโอกาสให้กับประเทศชาติได้อย่างมหาศาล 

 

ในเบื้องต้น เราขอเสนอให้รัฐบาลดำเนินการและชี้แจงข้อมูลต่างๆให้ประชาชนได้รับทราบอย่างเป็นรูปธรรมดังนี้ 

 

 1. การปรับเกลี่ยงบประมาณปี 63และ64 รัฐบาลสามารถดึงเงินกลับมา เพื่อใช้แก้ปัญหาที่เกิดจาก COVID 19ได้จำนวนเท่าไหร่? และสามารถนำมาชดเชยเพื่อปรับลดวงเงินกู้ 1.9ล้านๆบาทได้จำนวนเท่าไหร่? 

 

 2. ขอให้รัฐบาลแสดงวิสัยทัศน์ พร้อมทั้งรายละเอียดให้ประชาชนได้อุ่นใจ ว่าจะใช้เงินกู้จำนวนมหาศาลนี้ เพื่อประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนโดยรวม อย่างคุ้มค่ามากที่สุดอย่างไร พร้อมทั้งรายงานการดำเนินงานการใช้เงินกู้ให้รับทราบทุก 3 เดือน

 

 3. รัฐบาลจะต้อง #เปิดประชุมสภาวิสามัญ ทันทีที่ข้อกำหนดทางสาธารณสุขเอื้ออำนวย เพื่อให้ตัวแทนของพี่น้องประชาชนทั้งสภาฯ ได้ร่วมคิด ร่วมตรวจสอบ และช่วยกันหาแนวทางที่ดีที่สุด ในการใช้เงินกู้ครั้งนี้ เพื่อเยียวยาประชาชน และพลิกพื้นเศรษฐกิจไทย ให้ได้ประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติ

 

“พรรคเพื่อไทย” ในฐานะฝ่ายค้าน  เราจะไม่ยอมให้การกู้เงินมโหฬาร 1.9 ล้านล้านบาทครั้งนี้  เป็นเสมือนการ #ตีเช็คเปล่า  โดยรัฐบาลนำไปใช้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ ไม่โปร่งใส  ไม่มีวิสัยทัศน์  รวมทั้งไม่เป็นประโยชน์ต่อการกู้เศรษฐกิจไทย  และช่วยคนไทยหมู่มากค่ะ 

 

#เงินกู้1.9ล้านล้าน

#ตีเช็คเปล่า

#โปร่งใสตรวจสอบได้

 

 

 • รัก
  15
 • ฮ่าฮ่า
  10
 • ว้าว
  13
 • เศร้า
  10

4 ความเห็น

 
619

 ผมว่ามันตีเช็คเด้งมากกว่า ใครเขาจะให้มึงกู้ สังเกตุไหมตอนนี้พวกเสี่ยๆแม่งโยนมาให้ 100 ล้าน โยนมาให้มีเงื่อนไขด้วยนะว่าต้องเอาไปทำอย่างนั้นอย่างนี้ให้กับประชาชน  ถ้าโยนมาให้ 100 ล้านแสดงว่าเสี่ยจ้าวนั้นจบแล้วครับถือว่าให้ช่วยไปแล้วนะไม่ใช่น้อยๆนะ 100 ล้าน  อ้าวแล้วทำไมถึงไม่ช่วยเป็นหมื่นๆล้านเลยละ  พวกเสี่ยมันก็แนะนำบอกให้ตัดงบกระทรวงนั้นกระทรวงนี้สิ  16

 • รัก
  10
 • ฮ่าฮ่า
  8
 • ว้าว
  15
 • เศร้า
  21
 
3 ส

เพื่อไทย

ยกนิ้ว เยี่ยมมาก

 • รัก
  6
 • ฮ่าฮ่า
  6
 • ว้าว
  8
 • เศร้า
  17
 
ICT
 • รัก
  12
 • ฮ่าฮ่า
  17
 • ว้าว
  8
 • เศร้า
  9
 
Prem

....นั่นน่ะซีครับ....การบินไทยน่ะ ไปอุ้มมันทำไม?  ...ซ ให้มันหาเงินของมันเอง....มันทำได้อยู่แล้วด้สยการทำ Sales and Lease back เครื่องบินแค่ครึ่งฝูง ..... คณะกรรมการแม่ง ปญอ.....เคยตัว อึกอัก ก็แบมือขอพ่อง.....มึงกู้คราวนี้อีกแล้วไปทำขาดทุน...คราวนี้แหละ"หนี้สินล้นพ้นตัว"....ไม่มีใครอยากจะช่วยพวกมึงกันอีก

 • รัก
  18
 • ฮ่าฮ่า
  9
 • ว้าว
  7
 • เศร้า
  14