ช่วยแก้ รธน.ที ถ้า ปชช.ลงชื่อขับไล่ครบหนึ่งล้านชื่อ ให้พวกศาล องค์กรอิสระ ฯลฯพ้นจากตำแหน่งทันที

ช่วยแก้ รธน.ที ถ้า ปชช.ลงชื่อขับไล่ครบหนึ่งล้านชื่อ ให้พวกศาล องค์กรอิสระ ฯลฯพ้นจากตำแหน่งทันที

ผมขอเสนอ

ช่วยแก้ รธน.ที ถ้า ปชช.ลงชื่อขับไล่ครบหนึ่งล้านชื่อ ให้พวกศาล องค์กรอิสระ รมต. ข้าราชการ พนงรัฐวิสาหกิจ ฯลฯ ที่ถูกลงชื่อขับไล่พ้นจากตำแหน่งทันที

พวกมันจะได้ยึดโยง และ เห็นหัวประชาชนซักที

 • หลงรัก
  0
 • ว้าว!
  0
 • ขำขำ
  0
 • เศร้า
  0

6 ความคิดเห็น

 
fantomous

ผมว่าเอาสัก5แสนก็พอครับ  หุ หุ หุ     07

 • หลงรัก
  0
 • ว้าว!
  0
 • ขำขำ
  0
 • เศร้า
  0
 
เล็กโทรนิคส์

เดี๋ยวเรื่องการถอดถอนตั้ง 1. ล้านชื่อเอาไปให้กรมราชฑัณท์ตรวจสอบอีก 3-5. ปี หมดอายุคนพอดี

 • หลงรัก
  0
 • ว้าว!
  0
 • ขำขำ
  0
 • เศร้า
  0
 
ICT

กำหนดให้ สนง.ทะเบียนราษฎร์ กรมการปกครอง ตรวจสอบให้เสร็จภายใน ๑ เดือนนับแต่วันที่ยื่นให้ตรวจสอบ ถ้าไม่เสร็จ ให้ถือว่า รายชื่อดังกล่าวถูกต้อง และให้มีผลทันที ผู้ถูกลงชื่อขับไล่ ให้พ้นจากตำแหน่งเมื่อครบ ๑ เดือนดังกล่าว

 • หลงรัก
  0
 • ว้าว!
  0
 • ขำขำ
  0
 • เศร้า
  0
 
3 ส

เยี่ยมครับ

ยอดเยี่ยม

 • หลงรัก
  0
 • ว้าว!
  0
 • ขำขำ
  0
 • เศร้า
  0
 
ICT

อนค.ใหม่ ขอฝากให้แก้ รธน. เพิ่มประเด็นนี้ด้วยครับ ไม่งั้นพวกนี้จะเหลิงในอำนาจ จนไม่เห็นหัว ปชช.

 • หลงรัก
  0
 • ว้าว!
  0
 • ขำขำ
  0
 • เศร้า
  0
 
nopin

อนค. ยังไม่รอดดดดดดด. แล้วใครจะแก้

 • หลงรัก
  0
 • ว้าว!
  0
 • ขำขำ
  0
 • เศร้า
  0