การเมืองการปกครองของไทย ควรแก้ไขปรับปรุงให้ดีขึ้นและเหมาะสมกับคนไทย

การเมืองการปกครองของไทย ควรแก้ไขปรับปรุงให้ดีขึ้นและเหมาะสมกับคนไทย

*การแก้ไขแบบเร่งด่วน ณ ตอนนี้ ควรมีรัฐบาลแห่งชาติ ยุบฝ่ายการเมือง สส. สว. อปท.ไว้ก่อน

รัฐบาลแห่งชาติสามารถทำงานได้กับปลัดกระทรวง ข้าราชการกระทรวง ทบวง กรม กอง ผู้ว่าฯ นายอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ข้าราชการ อปท.

หากนักการเมืองประสงค์ทำงานช่วยชาติช่วยประชาชน ก็มาสมัครเป็นจิตอาสาทำงานช่วยรัฐบาลแห่งชาติในด้านต่างๆ ได้

.................

การแก้ปัญหาระยะยาว

*ใช้หลักธรรมนำการเมือง

หลักธรรม หลักศีลธรรม หามีคนแก้ได้ไม่ / รธน.คนเขียนได้ แก้ได้ ยกเลิกได้ ตามที่เคยเห็น เป็นการพิสูจน์ให้เห็นว่า หลักธรรมจะอยู่เหนือกฎหมาย เหนือ รธน.

*คนไทย ก็คือคนไทย ต้องใช้กติกาที่เหมาะกับคนไทย อย่าใช้คำพูดที่ว่า ต่างประเทศเขาอย่างนั้น ต่างประเทศเขาอย่างนี้  คนไทยควรมีสติปัญญาที่จะกำหนดอะไรที่เหมาะกับตัวเองได้ กำหนดมาตรฐานของตนเองได้  ไม่ใช่อะไรๆ ก็ไปเดินตามก้นประเทศอื่น

*กติกาอย่าเขียนอะไรที่มันเยอะเกิน ใช้หลักธรรมนำการเมืองเสียบ้าง ไม่ใช่เหมือนคนไทยเป็นนักโทษหรือเป็นพวกอารยธรรมไม่สูง เลยต้องเขียนกฎหมายยุบยิบยับมากมาย  มาบังคับขู่เข็นเหมือนเป็นนักโทษ

*ยกเลิกค่าปรับใบสั่งจราจร ให้ตัดแต้มตัดคะแนนแทน จะได้ตัดข่าวลือที่ว่าตั้งด่านทำเงินและหรือส่งนาย

ออกกฎหมาย โรงงานหรือใครที่จะนำรถยนต์มาจำหน่ายในประเทศไทย ต้องจำกัดความเร็วของรถไว้ที่ 120 กม./ชม. (เป็นความเร็วสูงสุดที่ถนนในไทยให้ใช้ความเร็ว) 

*แก้ปัญหานักการเมืองหรือข้าราชการทะเลาะกัน มีกิริยาไม่สุภาพ หน้าบ้านพูดอย่างหลังบ้านทำอีกอย่าง ฯ (ซึ่งเป็นการสร้างประเพณีที่ไม่ดีให้กับสังคมเป็นอย่างมาก)

โดยกำหนดเป็นกฎหมายลงโทษไปเลยว่า "กิริยา มารยาท การให้เกียรติคนอื่น" หากปฎิบัติไม่ได้ ให้หมดสิทธิ์ความเป็นนักการเมือง รวมถึงเป็นข้าราชการประจำ

*แก้ปัญหาพรรคการเมืองและนักการเมือง แย่งชามข้าว แย่งกระทรวง แย่งตำแหน่ง ฯ

โดยกำหนดกติกา สส. สว.ไม่ต้องมีหน้าที่แปรญัติงบประมาณ,  งบประมาณบรรจุลงโครงการให้เป็นไปตามแผนของหน่วยงานอื่นๆ คานอำนาจกัน เช่น สภาพัฒ และ.......

จะเขียนกติกาอย่างไรก็เขียนไปเลย ที่ให้ สส.มาทำงานแบบจิตอาสา มาทำงานรับใช้ประชาชนอย่างแท้จริง ไม่ใช่มาเพื่อถอนทุน มาเพื่อตักตวงผลประโยชน์ มาเพื่อรวย รวย รวย

รวมถึงข้าราชการประจำด้วย

* ให้ฝ่ายนิติบัญญัติ(ฝ่ายออกกฎหมาย) มาเป็นฝ่ายบริหารประเทศ  อันนี้ผมคิดว่าไม่เห็นด้วย ผลประโยชน์ทับซ้อนชัดเจน และกรณีนี้ไม่ควรเอาประเทศโน้นประเทศนี้มาอ้างอิง 

ผมคิดว่าโดยธรรมชาติของมนุษย์ส่วนใหญ่ ไม่มีใครที่จะเขียนกฎหมายไปบี๊บตนเอง  ไปบี๊บผลประโยชน์ของตนเอง  คนที่เขียนกฎหมายต้องมีประวัติโปร่งใสด้านความยุติธรรม ด้านหลักนิติธรรม ด้านหลักธรรม ไม่ใช่ตั้งใครมาเขียนก็ได้  ที่สำคัญ ให้ดูหลักที่เขียนเป็นสำคัญ ไม่ใช่ดูที่คนเขียนเป็นสำคัญ

*แก้ปัญหาเรื่องการตีความผิดเจตนารมณ์ รธน.

คนเขียนรธน. คนร่างรธน. หากเกิดความขัดแย้ง ต้องฟันธงได้ว่าสิ่งไหนผิดถูกตาม รธน.ข้อไหน เพราะการตัดสินใจใดๆ ต้องอยู่คู่กับความรับผิดชอบเสมอ ถ้าประสงค์เป็นคนร่างรธน. ต้องยอมรับไว้เลยว่า เมื่อเกิดข้อขัดแย้ง คนที่ร่างที่แหละ จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะต้องฟันธงว่าสิ่งไหนถูกผิดตาม รธน.

*แก้ปัญหาสภาผัวเมีย สภาครอบครัว 

โดยกำหนดกติกาให้ พ่อ แม่ ลูก ครอบครัวเดียวกัน ลงสมัครตำแหน่งทางการเมือง ทั้งระดับชาติเและระดับท้องถิ่น ได้แค่คนเดียว อย่างมองว่าเป็นการจำกัดสิทธิเสรีภาพ เสรีภาพด้านอื่นๆ ท่านยังมีอีกเยอะแยะ กติกานี้เหมาะกับคนไทยแล้ว

*แก้ปัญหาการปฎิวัติ

1. แยกปืนและลูกปืนออกจากกัน โดยปืนทหารนำไปพกพาได้(อาจให้ลูกปืนไปใช้เล็กน้อยเพื่อความเหมาะสม)

ส่วนลูกปืนของอาวุธต่างๆ ทั้งหลาย ให้แยกจากกันอย่างเด็ดขาด โดยตั้งคณะกรรมการขึ้นมาดูแล มากกว่า 2 คณะโดยคานอำนาจกัน จะเบิกลูกปืนไปใช้ได้เมื่อเกิดศึกสงคราม โดยการลงนามอนุมัติของคณะกรรมการเสียงข้างมาก เป็นต้น

2.......

* การทำสิ่งใดๆ ย่อมมีดีมีเสียในตัวมันเอง ไม่มีอะไรดี100% และเสีย100%  หากพิจารณาดูแล้วว่า ดีมากกว่าเสีย ก็ควรพิจารณาลงมือทำไปเลย

 • รัก
  0
 • ฮ่าฮ่า
  0
 • ว้าว
  0
 • เศร้า
  1

3 ความเห็น

 
619

ผมไม่อ่านครับ

ปัญหาของประเทศอยู่ที่โครงสร้างของระบอบอย่างเดียว

 • รัก
  1
 • ฮ่าฮ่า
  1
 • ว้าว
  0
 • เศร้า
  0
 
kainuy555

ไม่อ่านซักหน่อยฤา....เดี๋ยวจะเหมือน "รับๆ ไปก่อน แล้วค่อยมาว่ากันทีหลัง"....หรือ "หากไม่รับอาจไม่มีเลือตั้ง" 

คุ้นๆ ไหม เหอๆ

 • รัก
  1
 • ฮ่าฮ่า
  0
 • ว้าว
  0
 • เศร้า
  0
 
3 ส

เผด็จการต้องไม่มีอีกก่อไป

โกรธแล้ว

 • รัก
  1
 • ฮ่าฮ่า
  0
 • ว้าว
  0
 • เศร้า
  0