*** ใกล้เลือกตั้ง..ไอน์สไตน์ไทยยังทนไม่ไหวออกมาถล่ม คสช. ***

*** ใกล้เลือกตั้ง..ไอน์สไตน์ไทยยังทนไม่ไหวออกมาถล่ม คสช. ***

 • หลงรัก
  3
 • ว้าว!
  2
 • ขำขำ
  3
 • เศร้า
  3

82 ความคิดเห็น

 
สมิงบ้านไร่

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ศ.เกียรติคุณ ดร.วรศักดิ์ กนกนุกุลชัย

ราชบัณฑิต ได้โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัว “Worsak Kanok-Nukulchai” วิพากษ์

วิจารณ์ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โดยมีรายละเอียด ดังนี้

https://www.matichon.co.th/politics/news_1392693

ทำไมเราต้องสร้างยุทธศาสตร์ 20 ปีให้แก่คนรุ่นหลัง?

                                        -1-

เมื่อเดือนก่อน หลังจากเกิดกระแสธนาธรและพรรคอนาคตใหม่

จนกลายเป็นขวัญใจคน Generations Y และ Z” จนเกิดมีรุ่นป้า

รุ่นลุงอย่างพวกเรา (ที่เด็กๆเรียกเต่าล้านปีไดโนเสาร์ล้านโคตร)

ไม่เข้าใจศัพท์ต่างๆที่ใช้ เช่น คำว่า ฟ้ารักพ่อซึ่งผมเองก็ยังต้อง

ไปค้นคว้าว่า มาจากไหน ซึ่งต่อมากลายเป็นรหัสสรรพนามที่เด็กๆ

เรียกธนาธร (บางคนเห็นคำว่า พ่อ เลยไปถึง 112 นั่น)

 • หลงรัก
  1
 • ว้าว!
  2
 • ขำขำ
  0
 • เศร้า
  0
 
สมิงบ้านไร่

                                       -2-

คนรุ่นใกล้ๆผม เป็นคนรุ่น Baby Boomers ส่วนเด็กปัจจุบัน เป็นยุค

Gen Y และ Gen Z เขาเป็น Digital Native แต่เราเป็น Analog

Native


เราส่วนใหญ่ถนัดแต่มองเส้นกร๊าฟเส้นตรง จะดู Trends ก็ใช้วิธี

Extrapolate ง่ายๆ แต่โลกปัจจุบัน การเปลี่ยนแปลงทุกอย่าง

เป็น Exponential Curve แล้ว

 • หลงรัก
  1
 • ว้าว!
  2
 • ขำขำ
  1
 • เศร้า
  1
 
สมิงบ้านไร่

                                  -3-

ดังนั้น ความเป็นจริงคือ คนรุ่นผมต้องคิดว่า ความคิดเรา

Conservative มาก เหมือนสมัยเราเรียน ความคิดเราสมัย

นั้น มองคนแก่สมัยก่อนว่า ล้าสมัย ยึดติดกับระบบคุณหลวง

คุณพระ คนแก่วันๆฟังแต่ลิเกและละครวิทยุทรานซิสเตอร์

เช่น คณะผาสุขวัฒนารมณ์ คณะกันตนา เป็นต้น


ตอนนั้น เรายังคิดว่า โลกไปถึงไหนแล้ว หัดไปดูหนังเอลวิส

ว่า คนหนุ่มสาวสมัยนี้เขาเป็นอย่างไร

 • หลงรัก
  1
 • ว้าว!
  0
 • ขำขำ
  1
 • เศร้า
  2
 
สมิงบ้านไร่

                                  -4-

สมัยนี้ก็คงคล้ายกันแต่ยิ่งกว่า มีหลายอย่างเราคิดว่า เรา

ไม่เข้าใจเด็ก แต่ที่จริงแล้ว เราไม่เข้าใจตัวเราเองต่างหาก

เพราะเรายังคิดว่า เทรนด์ทุกอย่างในโลกเป็นเส้นตรง ทั้งที่

เทรนด์การเปลี่ยนแปลงในโลกปัจจุบัน เป็น Exponential

Curve

 • หลงรัก
  1
 • ว้าว!
  1
 • ขำขำ
  1
 • เศร้า
  2
 
สมิงบ้านไร่

                                      -5-

ถ้าทุกอย่างมีเทรนด์เป็นเส้นตรงเหมือนอดีต เราก็พอเดาออกได้ว่า

20 ปีข้างหน้าเป็นอย่างไร เป็นการดีที่เราจะช่วยเตรียมอนาคต 20

ปีข้างหน้าให้แก่เด็กๆ


แต่ในความเป็นจริง คนแก่ผู้ปกครองที่ออกแบบอนาคตประเทศไทย

ไทย 20 ปีข้างหน้า แทบไม่เคยอ่านหนังสือที่เกี่ยวข้องกับวิวัฒการ

การ AI  แล้วเขาจะมีอะไรที่จะไปสร้างยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

ให้กับเด็กๆปัจจุบันได้

 • หลงรัก
  1
 • ว้าว!
  2
 • ขำขำ
  1
 • เศร้า
  1
 
สมิงบ้านไร่

                                      -6-

แค่อีก 10 ปี ครึ่งหนึ่งของพวกที่ออกแบบยุทธศาสตร์ 20 ปีอาจ

สูญหายไปจากโลกนี้แล้ว แต่ประเทศยังถูกแช่แข็งด้วยโซ่ตรวน

ที่ล่ามประเทศไว้


เขาเอาอะไรมาคิดหรือ?


ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.วรศักดิ์ กนกนุกุลชัย

ราชบัณฑิต

 • หลงรัก
  1
 • ว้าว!
  0
 • ขำขำ
  1
 • เศร้า
  0
 
สมิงบ้านไร่

 • หลงรัก
  0
 • ว้าว!
  1
 • ขำขำ
  0
 • เศร้า
  2
 
สมิงบ้านไร่

 • หลงรัก
  1
 • ว้าว!
  1
 • ขำขำ
  1
 • เศร้า
  1
 
สมิงบ้านไร่

 • หลงรัก
  1
 • ว้าว!
  1
 • ขำขำ
  1
 • เศร้า
  0
 
สมิงบ้านไร่

 • หลงรัก
  1
 • ว้าว!
  0
 • ขำขำ
  1
 • เศร้า
  0
 
สมิงบ้านไร่

 • หลงรัก
  6
 • ว้าว!
  0
 • ขำขำ
  0
 • เศร้า
  0
 
สมิงบ้านไร่

 • หลงรัก
  2
 • ว้าว!
  2
 • ขำขำ
  1
 • เศร้า
  0
 
สมิงบ้านไร่

 • หลงรัก
  1
 • ว้าว!
  0
 • ขำขำ
  1
 • เศร้า
  1
 
สมิงบ้านไร่

 • หลงรัก
  1
 • ว้าว!
  1
 • ขำขำ
  2
 • เศร้า
  3
 
สมิงบ้านไร่

 • หลงรัก
  1
 • ว้าว!
  1
 • ขำขำ
  8
 • เศร้า
  1
 
สมิงบ้านไร่

 • หลงรัก
  3
 • ว้าว!
  0
 • ขำขำ
  2
 • เศร้า
  2
 
สมิงบ้านไร่

 • หลงรัก
  1
 • ว้าว!
  0
 • ขำขำ
  0
 • เศร้า
  0
 
สมิงบ้านไร่

 • หลงรัก
  1
 • ว้าว!
  2
 • ขำขำ
  2
 • เศร้า
  1
 
สมิงบ้านไร่

 • หลงรัก
  0
 • ว้าว!
  1
 • ขำขำ
  1
 • เศร้า
  2
 
สมิงบ้านไร่

 • หลงรัก
  1
 • ว้าว!
  1
 • ขำขำ
  0
 • เศร้า
  1
 
สมิงบ้านไร่

 • หลงรัก
  2
 • ว้าว!
  1
 • ขำขำ
  1
 • เศร้า
  1
 
สมิงบ้านไร่

 • หลงรัก
  1
 • ว้าว!
  1
 • ขำขำ
  1
 • เศร้า
  0
 
สมิงบ้านไร่

 • หลงรัก
  2
 • ว้าว!
  0
 • ขำขำ
  1
 • เศร้า
  1
 
สมิงบ้านไร่

 • หลงรัก
  1
 • ว้าว!
  1
 • ขำขำ
  0
 • เศร้า
  2
 
สมิงบ้านไร่

 • หลงรัก
  1
 • ว้าว!
  0
 • ขำขำ
  2
 • เศร้า
  1
 
619

ยุคนี้เขาชื่นชมลุงเหี้?ๆกันครับ 16

 • หลงรัก
  1
 • ว้าว!
  2
 • ขำขำ
  1
 • เศร้า
  2
 
สมิงบ้านไร่

 • หลงรัก
  0
 • ว้าว!
  5
 • ขำขำ
  0
 • เศร้า
  0
 
สมิงบ้านไร่

 • หลงรัก
  1
 • ว้าว!
  1
 • ขำขำ
  1
 • เศร้า
  1
 
สมิงบ้านไร่

 • หลงรัก
  0
 • ว้าว!
  1
 • ขำขำ
  1
 • เศร้า
  2
 
สมิงบ้านไร่

 • หลงรัก
  1
 • ว้าว!
  1
 • ขำขำ
  1
 • เศร้า
  2
 
สมิงบ้านไร่

 • หลงรัก
  0
 • ว้าว!
  1
 • ขำขำ
  0
 • เศร้า
  1
 
สมิงบ้านไร่

 • หลงรัก
  1
 • ว้าว!
  1
 • ขำขำ
  2
 • เศร้า
  0
 
สมิงบ้านไร่

 • หลงรัก
  1
 • ว้าว!
  2
 • ขำขำ
  0
 • เศร้า
  2
 
สมิงบ้านไร่

ทิ้งไพ่ใบสุดท้ายแล้วโว้ย

 • หลงรัก
  0
 • ว้าว!
  2
 • ขำขำ
  1
 • เศร้า
  1
 
สมิงบ้านไร่

 • หลงรัก
  1
 • ว้าว!
  2
 • ขำขำ
  2
 • เศร้า
  1
 
สมิงบ้านไร่

 • หลงรัก
  0
 • ว้าว!
  1
 • ขำขำ
  2
 • เศร้า
  1
 
สมิงบ้านไร่

 • หลงรัก
  0
 • ว้าว!
  0
 • ขำขำ
  1
 • เศร้า
  1
 
สมิงบ้านไร่

ศ. ดร. วรศักดิ์ กนกนุกุลชัย ราชบัณฑิตและอธิการบดี

สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย วิเคราะห์ประเด็นความคิด

ในหนังสือ 2 เล่มของศาสตราจารย์ทางประวัติศาสตร์

Yuval Noah Harari ซึ่งเป็นหนังสือที่แนะนำให้อ่าน

โดย Bill Gates, Mark Zuckerberg และ Barack Obama

 • หลงรัก
  0
 • ว้าว!
  2
 • ขำขำ
  1
 • เศร้า
  2
 
สมิงบ้านไร่

ศ. ดร. วรศักดิ์ กนกนุกุลชัย  กล่าวดังต่อไปนี้

(ภาพประกอบโดย"สมิงบ้านไร่")

ใกล้ถึงการเกษียณอายุครั้งที่สองจากสถาบันเทคโนโลยี

แห่งเอเชีย (AIT)ในเดือนนี้แล้ว คำถามที่ผมได้รับบ่อยๆ

คือ - คำถามเกี่ยวกับแผนการหลังเกษียณของผม


แม้ถึงวัยเกษียณแล้ว ผมยังมีอะไรต่ออะไรที่เคยคิดอยาก

เรียนอยากทำในอดีต แต่ที่ผ่านมา หาเวลาไม่ได้สักที

หนึ่งในสิ่งที่อยากทำ คือ การอ่านหนังสือหลายๆเล่มที่ผม

ซื้อเก็บรวบรวมไว้ การหาเวลาอ่านหนังสือนอกวิชาชีพของ

ตนเอง คือ การขยายโลกทัศน์ที่จำเป็นสำหรับโลกยุคสมัย

ดิจิทัล เพื่อเป็นต้นทุนให้เป็นมนุษย์ที่สามารถเรียนรู้ด้วย

ตนเอง สำหรับเผชิญกับโลกที่กำลังปั่นป่วนจากการเปลี่ยน

แปลงอย่างรวดเร็ว ที่เรียกว่า Exponential Growth of

Disruptive Technologies”

 

 • หลงรัก
  1
 • ว้าว!
  0
 • ขำขำ
  1
 • เศร้า
  2
 
สมิงบ้านไร่

ผมถือโอกาสแนะนำหนังสือ 2 เล่ม ซึ่งแต่งโดยศาสตราจารย์

ทางประวัติศาสตร์ โดย Yuval Noah Harari ซึ่งเป็นหนังสือที่

แนะนำให้อ่านโดย Bill Gates, Mark Zuckerberg และ

Barack Obama


Sapiens (2015) traces the evolution of our species –

from the rise of our most ancient ancestors to our

current place in the modern, technological age.


Homo Deus (2017): A Brief History of Tomorrow

examines what might happen to the world when

old myths are coupled with new godlike technologies,

such as artificial intelligence and genetic engineering.

 • หลงรัก
  1
 • ว้าว!
  1
 • ขำขำ
  2
 • เศร้า
  0
 
สมิงบ้านไร่

ผมจะลองสรุปประเด็นความคิดที่น่าสนใจจากการอ่านหนังสือ

ทั้งสองให้ฟังสั้นๆดังนี้

1. วิวัฒนาการของมนุษย์ชาติ ตั้งแต่เกษตรกรรมจนถึง

อุตสาหกรรมที่เกิดขึ้นในอดีต ได้เปลี่ยนแปลงชีวิตความ

เป็นอยู่ของมนุษยชาติอย่างค่อยเป็นค่อยไปในช่วง 3-4

ศตวรรษที่ผ่านมา

 • หลงรัก
  1
 • ว้าว!
  1
 • ขำขำ
  2
 • เศร้า
  1
 
สมิงบ้านไร่

2. วิวัฒนาการถัดมาในศตวรรษที่ 21 คือ การที่มนุษย์ขาติ

กำลังพัฒนาขีดความสามารถทางชีวภาพของมนุษย์ โดย

อาศัยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) และเทคโนโลยี

ชีวภาพ (Biotechnology) ซึ่งสุดท้ายอาจนำไปสู่

"รูปแบบของชีวิตอนินทรีย์ (Inorganic Lifeform).

 • หลงรัก
  0
 • ว้าว!
  0
 • ขำขำ
  1
 • เศร้า
  0
 
สมิงบ้านไร่

3. ความเหลื่อมล้ำของมนุษย์ในอนาคต จะขยายจาก

"ความไม่เสมอภาคทางเศรษฐกิจ" ไปสู่ "ความไม่เสมอ

ภาคทางชีวภาพ"

 • หลงรัก
  0
 • ว้าว!
  1
 • ขำขำ
  1
 • เศร้า
  0
 
สมิงบ้านไร่

4. ในสมัยโบราณ พลังอำนาจในการควบคุมมนุษย์ด้วยกันเอง

อยู่ในมือของทหาร ในอนาคต พลังอำนาจนี้ จะตกอยู่ในมือ

ของกลุ่มชนชั้นนำพิเศษ (Super Elites) ของโลก ที่ควบคุม

เครือข่ายของปัญญาประดิษฐ์ที่สามารถปฏิบัติการด้วยตนเองได้

(Autonomous AI)

 • หลงรัก
  1
 • ว้าว!
  1
 • ขำขำ
  1
 • เศร้า
  0
 
สมิงบ้านไร่

 • หลงรัก
  1
 • ว้าว!
  0
 • ขำขำ
  1
 • เศร้า
  1
 
สมิงบ้านไร่

5. ในอดีต ข้อมูลความรู้ต่างๆในโลกมีปริมาณจำกัดที่ต้องใฝ่หา

และมักถูกปิดกั้นโดยกลุ่มผู้ปกครอง ในทางตรงกันข้าม โลกใน

ศตวรรษที่ 21 ข้อมูลความรู้ต่างๆจะมีอยู่ชุกชุมและกระจายอยู่

อย่างกว้างขวาง จนยากที่กลุ่มผู้ปกครองจะเซ็นเซอร์หรือปิด

กั้นได้ ดังนั้น ในหลายประเทศ ผู้ปกครองจะใช้วิธีการเผยแพร่

ข้อมูลที่บิดเบี้ยว เพื่อให้เกิดความสับสนแก่ผู้ที่ต้องการเสาะหา

ข้อเท็จจริง

 • หลงรัก
  0
 • ว้าว!
  2
 • ขำขำ
  1
 • เศร้า
  1
 
สมิงบ้านไร่

 • หลงรัก
  1
 • ว้าว!
  1
 • ขำขำ
  1
 • เศร้า
  0
 
สมิงบ้านไร่

 • หลงรัก
  1
 • ว้าว!
  2
 • ขำขำ
  1
 • เศร้า
  1
 
สมิงบ้านไร่

 • หลงรัก
  1
 • ว้าว!
  2
 • ขำขำ
  2
 • เศร้า
  1
 
สมิงบ้านไร่

6. วิวัฒนาการด้าน AI จะทำให้งานที่มีอยู่จำนวนมากสูญหายไป

แต่ก็จะมีการสร้างงานใหม่ๆขึ้น อย่างไรก็ตาม ก็ไม่สามารถประกัน

ได้ว่า จะไม่มี AI มาแย่งงานใหม่นั้นๆ นอกจากว่า จะมีงานใหม่ที่

มนุษย์สามารถทำได้ดีกว่าเครื่องจักรหรือไม่?

 • หลงรัก
  2
 • ว้าว!
  0
 • ขำขำ
  0
 • เศร้า
  1