*** เอาตัวอย่างมาให้ดูกัน...เรือหายไทยแลนด์ 0.4 *** ยุทธศาสตร์ชาติ(ชั่ว) 20 ปี

*** เอาตัวอย่างมาให้ดูกัน...เรือหายไทยแลนด์ 0.4 *** ยุทธศาสตร์ชาติ(ชั่ว) 20 ปี

*** เอาตัวอย่างมาให้ดูกัน...เรือหายไทยแลนด์ 0.4 ***


>>>> ไม่มีเวลาไปค้นหาโครงการของจังหวัดต่างๆครับ

เอาแค่ตัวอย่างโครงการต่างๆ ของ เชียงราย


1. กรณีเทศบาลนครเชียงราย ขออนุมัติใช้งบอัดฉีดเสริมสร้างความเข้มแข็ง

ทางเศรษฐกิจ 32 ล้านบาท เพื่อสร้าง อนุสาวรีย์ช้างคู่บารมีพญามังราย

บนเกาะกลางแม่นํ้ากก

 • หลงรัก
  4
 • ว้าว!
  5
 • ขำขำ
  10
 • เศร้า
  4

41 ความคิดเห็น

 
สมิงบ้านไร่

นับตั้งแต่ผู้ว่าฯณรงค์ศักดิ์ ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ว่าฯเชียงรายมาแล้ว 1 ปี

มีโครงการอัดฉีดเร่งด่วนโดนเด้งกลับไปแล้ว 20 โครงการ!! เช่น


2. โครงการสร้าง ตุงสัญลักษณ์กลางเมืองเชียงรายใช้งบ 50 ล้านบาท

    โดนผู้ว่าฯสั่งเบรก เนื่องจากใช้วิธีพิเศษไม่เปิดประมูลแข่งขันเสนอราคา

    ตามระเบียบราชการ

    าพประกอบ

 • หลงรัก
  11
 • ว้าว!
  11
 • ขำขำ
  1
 • เศร้า
  4
 
สมิงบ้านไร่

3. โครงการสร้างรูปปั้น ปลาบึกที่อำเภอเชียงของ

 • หลงรัก
  3
 • ว้าว!
  6
 • ขำขำ
  5
 • เศร้า
  4
 
สมิงบ้านไร่

4. และโครงการก่อสร้างศิลปะในพื้นที่อื่นๆ ซึ่งใช้งบสูงเว่อร์เกินจริงหลายเท่าตัว


เน้นแต่การท่องเที่ยว ภาคเกษตรกรรมและอุตส่าหากรรมตายห่ากันหมดแล้ว

แล้วใครจะมาเที่ยวกันวะเนี่ย...แต่ที่สำคัญ

ผู้ว่าฯณรงค์ศักดิ์ ย้ำว่าภารกิจสำคัญของผู้ว่าราชการจังหวัดทุกคนคือควบคุม

การใช้งบราชการให้โปร่งใสเกิดประโยชน์คุ้มค่าเม็ดเงินที่ใช้ไป


ศักยภาพของจังหวัดเชียงรายควรเจริญกว่านี้ หากงบ 100 บาท

เกิดประโยชน์ 90 บาทขึ้นไป

แต่วันนี้ 100 บาท ลงไปได้ 40 บาทเท่านั้นเอง

 • หลงรัก
  5
 • ว้าว!
  8
 • ขำขำ
  7
 • เศร้า
  3
 
สมิงบ้านไร่

ส่วนโครงการที่ดำเนินการไปแล้ว แต่ตรวจพบว่าไม่ถูกหลักเกณฑ์ ผู้ว่าฯ ณรงค์ศักดิ์

สั่งให้ตรวจสอบย้อนหลังเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดรูรั่วซ้ำรอย


เช่น โครงการสร้างโรงแยกขยะกว่า 300 ล้านบาท สร้างแล้วเปิดใช้งานไม่ได้

 • หลงรัก
  5
 • ว้าว!
  7
 • ขำขำ
  6
 • เศร้า
  5
 
สมิงบ้านไร่

ไปค้นเจอมาครับผม...โครงการพิพิธภัณฑ์ปลาบึก จ.เชียงราย

 • หลงรัก
  11
 • ว้าว!
  5
 • ขำขำ
  3
 • เศร้า
  8
 
สมิงบ้านไร่

 • หลงรัก
  10
 • ว้าว!
  10
 • ขำขำ
  6
 • เศร้า
  5
 
สมิงบ้านไร่

 • หลงรัก
  3
 • ว้าว!
  4
 • ขำขำ
  8
 • เศร้า
  8
 
สมิงบ้านไร่

ตัวอย่าง สร้างแล้วไม่ได้ใช้ หรือใช้ไม่ได้ หรือใช้ไม่คุ้ม มีมากมาย

ยังตะบี้ตะบันสร้างกันต่อไป


อำเภอเชียงของ ได้รับงบประมาณจากโครงการภายใต้แนวทาง

การสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ

ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีทั้งสิ้นใน8โครงการ รวมมูลค่า

280ล้านบาท จากทางรัฐบาลให้มีการดำเนินการพัฒนาเมืองสู่การ

ท่องเที่ยว การค้าขายที่ยั่งยืนตลอดไป  โดย 8 โครงการย่อย

ประกอบด้วย

 • หลงรัก
  4
 • ว้าว!
  3
 • ขำขำ
  12
 • เศร้า
  6
 
สมิงบ้านไร่


1.โครงการพัฒนาเส้นทางจักรยานเลียบแม่น้ำโขงบ้านหัวเวียงหมู่ที่หนึ่ง

ตำบลเวียง อำเภอเชียง ประมาณ 14,160,000 บาท


2.โครงการสร้างถนนปั่นจักรยานสายทางเลียบแม่น้ำโขง บ้านโจ้โก้

   อำเภอเชียงของ งบประมาณ 12,306,000 บาท

 • หลงรัก
  6
 • ว้าว!
  4
 • ขำขำ
  8
 • เศร้า
  6
 
สมิงบ้านไร่

3.โครงการก่อสร้างศูนย์วัฒนธรรมไปหรืออำเภอเชียงของ

   งบประมาณ 9,121,500 บาท


4.โครงการศูนย์แสดงสินค้าวัฒนธรรมไทยฤหัสใต้ อำเภอเชียงของ

งบประมาณ 6,016,000 บาท

 • หลงรัก
  4
 • ว้าว!
  7
 • ขำขำ
  12
 • เศร้า
  7
 
สมิงบ้านไร่


5.โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศและสุขภาพห้วยน้ำช้าง

เพื่อสร้างรายได้สู่ชุมชนอย่างยั่งยืนอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำช้าง บ้านแฟน

หมู่ห้า ตำบลสถาน อำเภอเชียงของ งบประมาณ 13,800,000 บาท


6.โครงการพัฒนาตลาดการค้าชายแดนไทยลาวเพื่อพัฒนาการ

ท่องเที่ยวการค้าการลงทุนและโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกับต่างประเทศ

เมื่อประมาณ 7,554,000 บาท

 • หลงรัก
  9
 • ว้าว!
  4
 • ขำขำ
  3
 • เศร้า
  5
 
สมิงบ้านไร่

7.โครงการปรับปรุงท่าเรือบั๊ก งบประมาณ 45,000,000ล้านบาท

 8.โครงการพัฒนาพื้นที่ริมฝั่งเพื่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจอำเภอเชียงของ

 • หลงรัก
  5
 • ว้าว!
  7
 • ขำขำ
  6
 • เศร้า
  2
 
สมิงบ้านไร่

 • หลงรัก
  8
 • ว้าว!
  8
 • ขำขำ
  5
 • เศร้า
  4
 
สมิงบ้านไร่

 • หลงรัก
  4
 • ว้าว!
  2
 • ขำขำ
  8
 • เศร้า
  3
 
สมิงบ้านไร่

 • หลงรัก
  9
 • ว้าว!
  4
 • ขำขำ
  7
 • เศร้า
  6
 
สมิงบ้านไร่

 • หลงรัก
  6
 • ว้าว!
  9
 • ขำขำ
  4
 • เศร้า
  5
 
สมิงบ้านไร่

 • หลงรัก
  6
 • ว้าว!
  7
 • ขำขำ
  3
 • เศร้า
  4
 
สมิงบ้านไร่

 • หลงรัก
  5
 • ว้าว!
  6
 • ขำขำ
  4
 • เศร้า
  5
 
สมิงบ้านไร่

 • หลงรัก
  7
 • ว้าว!
  4
 • ขำขำ
  5
 • เศร้า
  9
 
สมิงบ้านไร่

 • หลงรัก
  9
 • ว้าว!
  3
 • ขำขำ
  6
 • เศร้า
  7
 
สมิงบ้านไร่

 • หลงรัก
  7
 • ว้าว!
  2
 • ขำขำ
  5
 • เศร้า
  3
 
3 ส

เงินทั้งนั้นYES !

 • หลงรัก
  7
 • ว้าว!
  6
 • ขำขำ
  5
 • เศร้า
  6
 
ลิเกหลังม่าน

ที่โผล่มาให้เห็นหรือถูกจับได้ไล่ทันเป็นแค่ส่วนน้อยขอรับ...

...

ซาบซึ้งกันหรือยังครับกับ...ระบอบรัฐข้าราชการและพรรคข้าราชการที่กัดแทะประเทศชาติและสูบเลือดสูบเนื้อของประชาชนมาตลอด...

ยิ่งภายใต้การปกครองของรัฐทหารนะ...โอ๊ย...สวาปามแแดรกกันพุงปลิ้น...

เพราะไม่มีการตรวจสอบถ่วงดุลย์อำนาจเหมือนระบอบประชาธิปไตย...

นักการเมืองมันขุดมันแฉมันลากไส้กันเอาเป็นเอาตาย....(แต่ไม่ไช่ไม่มีคอรัปชั่นนะครับ...มี...และมีด้วยความร่วมมือและการแบ่งปันผลประโยชน์กับข้าราชการนั่นแหล่ะ...มี...แต่น้อยกว่าเยอะเพราะทุกคนต้องระวังหลัง...พลาดเป็นจบ)...

...

 • หลงรัก
  7
 • ว้าว!
  4
 • ขำขำ
  9
 • เศร้า
  4
 
ลิเกหลังม่าน

ยิ่งไปกว่านั้น...

พรรคข้าราชการ...ระบอบรัฐข้าราชการ...ยังเหยียบหัวประชาชนไว้ไม่ให้มีโอกาสเงยหัว...เงยหน้าอ้าปาก...

กดให้ประชาชน...เจ็บ...จน...

แล้ว...มีชี้หน้าด่าประชาชนว่า...โง่...ขี้เกียจ...ก็เลยทั้งเจ็บทั้งจนไง...

โยนเศษเงินและความช่วยเหลือเล็กๆน้อยๆให้ประชาชนพอประทังกันตาย...

เพื่อ...

เอามาอ้างบุญคุณ...กะเศษเงินที่รดราดหัวประชาชน...

...

ส่วนตนเองก็...."มือใครยาว...สาวได้สาวเอา"...

...

หากใครเห็นต่างจากมุมมองของผมตรงนี้...

แย้งมาได้ครับ...

ขอเชิญ...

...

เรามาถกกันด้วยเหตุและผลและข้อมูลความจริงกันนะครับ...

ผมยินดี...

และ...

ผมมั่นใจว่า...เพื่อนๆหลายคนในบอร์ดนี้...(ไม่เฉพาะคุณสมิงบ้านไร่)...มีข้อมูลระดับ...fact & figure (also picture/photo)...พร้อมแฉ..พร้อมแชร์กันเยอะครับ...

...

ปล.

อย่างเช่นคุณอาข่าที่กำลังเกาะติดประเด็น..."ดอยสุเทพ" เป็นต้น...

มันสะท้อนอะไรให้สังคมได้คิด...หรือ...ฉุกคิดได้ไม่น้อยนะขอรับ......

ใต้เท้า...ปล้นป่า...ไปสร้างสวรรค์วิมานให้พวกใต้เท้า...ด้วยความร่วมือของทหาร...

แถมปล้นเงินงบประมาณเป็นพันล้านที่มาจากภาษีประชาชนไปสร้าง...

what da fuck?

...

 • หลงรัก
  6
 • ว้าว!
  9
 • ขำขำ
  5
 • เศร้า
  7
 
สมิงบ้านไร่

ขอบคุณท่าน 3 ส. ครับ

ผมหายไปนาน นึกว่าโดนบอยคอตซะแล้ว

 • หลงรัก
  14
 • ว้าว!
  4
 • ขำขำ
  7
 • เศร้า
  1
 
ลิเกหลังม่าน

เยี่ยม...

เยี่ยมกับกความคิดเห้นนี้...

...

เยี่ยมๆ...มองๆ...นกขุนทองทองร้องฮู้...

...

 • หลงรัก
  12
 • ว้าว!
  6
 • ขำขำ
  0
 • เศร้า
  6
 
ผักหวานป่า

อ่อนใจกับ กระบวนการหากินจากเงินภาษีโดย ขรก.กังฉิน ทั้งหลาย

ไม่มีความละอายใจกันบ้างเลย

จะด้อยพัฒนาไปอีกกี่ร้อยปี

เลิฟเลิฟ  เลิฟเลิฟ

 • หลงรัก
  5
 • ว้าว!
  4
 • ขำขำ
  13
 • เศร้า
  6
 
ลิเกหลังม่าน

หากพวกมันมีความละอายใจบ้าง...คงไม่ถึงขนาดนี้ครับ...

...

ประเทศไทยจะด้อยพัฒนาไปอีกไม่ต่ำกว่ายี่สิบปีครับ...........

หลังจากนี้...

ผมไม่รู้...และ...คงจากโลกนี้ไปแล้ว...

...

ตัวใครตัวมันครับท่าน...

ตัวใครตัวมันครับ....พี่น้อง.......

...

 • หลงรัก
  4
 • ว้าว!
  7
 • ขำขำ
  5
 • เศร้า
  5
 
tongtata

อมเหรึยญจ้าาาา!! . . ขำๆ

หมายังโดนโกง!! . . YES !

 • หลงรัก
  4
 • ว้าว!
  12
 • ขำขำ
  6
 • เศร้า
  5
 
619

ผมถึงบอกไงว่ายุคนี้เป็นยุคที่อร่อยที่สุดไง

 • หลงรัก
  2
 • ว้าว!
  10
 • ขำขำ
  7
 • เศร้า
  7
 
สมิงบ้านไร่

ขอขอบคุณทุกเม้นท์ครับ

 • หลงรัก
  5
 • ว้าว!
  5
 • ขำขำ
  4
 • เศร้า
  9
 
สมิงบ้านไร่

 • หลงรัก
  7
 • ว้าว!
  7
 • ขำขำ
  14
 • เศร้า
  4
 
สมิงบ้านไร่

 • หลงรัก
  6
 • ว้าว!
  5
 • ขำขำ
  1
 • เศร้า
  11
 
สมิงบ้านไร่

 • หลงรัก
  8
 • ว้าว!
  6
 • ขำขำ
  6
 • เศร้า
  3
 
สมิงบ้านไร่

 • หลงรัก
  8
 • ว้าว!
  9
 • ขำขำ
  1
 • เศร้า
  3
 
สมิงบ้านไร่

 • หลงรัก
  7
 • ว้าว!
  7
 • ขำขำ
  4
 • เศร้า
  11
 
สมิงบ้านไร่
 • หลงรัก
  6
 • ว้าว!
  5
 • ขำขำ
  9
 • เศร้า
  5
 
fantomous

ยุคเอี้ยครองเมือง    หุ หุ หุ     เต้น เต้น เต้น

 • หลงรัก
  1
 • ว้าว!
  10
 • ขำขำ
  4
 • เศร้า
  7
 
สมิงบ้านไร่

 • หลงรัก
  6
 • ว้าว!
  5
 • ขำขำ
  13
 • เศร้า
  5
 
สมิงบ้านไร่

 • หลงรัก
  3
 • ว้าว!
  8
 • ขำขำ
  4
 • เศร้า
  4
 
สมิงบ้านไร่

 • หลงรัก
  8
 • ว้าว!
  6
 • ขำขำ
  8
 • เศร้า
  4