*** หลักฐานจะจะ พปชร.ซื้อเสียงล่วงหน้า..ตามด้วยกระสุนหนัก..แพ้ไม่ได้..นั่งทับขี้ต้องอยู่ยาว..ปชป.ต้องถอนแค้น ***

*** หลักฐานจะจะ พปชร.ซื้อเสียงล่วงหน้า..ตามด้วยกระสุนหนัก..แพ้ไม่ได้..นั่งทับขี้ต้องอยู่ยาว..ปชป.ต้องถอนแค้น ***

ฝ่ายอยากอยู่ยาว เริ่มจาก 0 ก็จริง แต่ความจริงบริหารประเทศ

มาเกือบ 5 ปี แล้ว  ไม่มีผล มีแต่งาน บัตรต่างๆเต็มกระเป๋า

แต่กดได้มีค่าแค่ค่ากาแฟไม่กี่แก้ว ผลงานจึงไม่มีเท่าที่หวัง


เลือกตั้งครั้งนี้ ฝ่ายอยากอยู่ยาว ช็อคโลก ได้เพราะ

1. ไม่ต้องลงทุนอะไรเลย คอรัปชั่นเชิงนโยบาย

    ใช้เงินภาษีประชาชน หาเสียง ซื้อเสียงล่วงหน้า

    แบบไม่ผิดกฎหมาย ด้วยนโยบายของรัฐบาล

    ลดแลกแจกแถมทั้งก่อนและใกล้เลือกตั้ง ตุนคะแนนเสียงอู่ฟู่

    นอนมาจนเกือบถล่มเพื่อไทยได้

          * ข่าวว่าผู้รับบัตรคนจนนับ 10 ล้านคน ส่วนหนึ่งเลือกพรรค

     อยย.อย่างถล่มทลาย เพราะต้องการบัตรขอทานเพิ่ม และเพราะ

     กลัวว่าถ้าเลือกพรรคอื่น จะถูกตัดสิทธิ์บัตรคนจน

 • หลงรัก
  0
 • ว้าว!
  0
 • ขำขำ
  0
 • เศร้า
  0

62 ความคิดเห็น

 
สมิงบ้านไร่

 • หลงรัก
  0
 • ว้าว!
  0
 • ขำขำ
  0
 • เศร้า
  0
 
สมิงบ้านไร่

 • หลงรัก
  0
 • ว้าว!
  0
 • ขำขำ
  0
 • เศร้า
  0
 
สมิงบ้านไร่

 • หลงรัก
  0
 • ว้าว!
  0
 • ขำขำ
  0
 • เศร้า
  0
 
สมิงบ้านไร่

 • หลงรัก
  0
 • ว้าว!
  0
 • ขำขำ
  0
 • เศร้า
  0
 
สมิงบ้านไร่

 • หลงรัก
  0
 • ว้าว!
  0
 • ขำขำ
  0
 • เศร้า
  0
 
สมิงบ้านไร่

 • หลงรัก
  0
 • ว้าว!
  0
 • ขำขำ
  0
 • เศร้า
  0
 
สมิงบ้านไร่

 • หลงรัก
  0
 • ว้าว!
  0
 • ขำขำ
  0
 • เศร้า
  0
 
สมิงบ้านไร่

 • หลงรัก
  0
 • ว้าว!
  0
 • ขำขำ
  0
 • เศร้า
  0
 
สมิงบ้านไร่

2. อยย.ใช้กระกระสุนไปมาก เม็ดละ 500 1000 บางครั้งต้องใช้ 2 รอบ

   หมดทุนไปเยอะ ต้องถอนทุนคืน ต้องตั้งรัฐบาลให้ได้     

 

 • หลงรัก
  0
 • ว้าว!
  0
 • ขำขำ
  0
 • เศร้า
  0
 
สมิงบ้านไร่

 • หลงรัก
  0
 • ว้าว!
  0
 • ขำขำ
  0
 • เศร้า
  0
 
สมิงบ้านไร่

 • หลงรัก
  0
 • ว้าว!
  0
 • ขำขำ
  0
 • เศร้า
  0
 
สมิงบ้านไร่

 • หลงรัก
  0
 • ว้าว!
  0
 • ขำขำ
  0
 • เศร้า
  0
 
สมิงบ้านไร่

 • หลงรัก
  0
 • ว้าว!
  0
 • ขำขำ
  0
 • เศร้า
  0
 
สมิงบ้านไร่

 • หลงรัก
  0
 • ว้าว!
  0
 • ขำขำ
  0
 • เศร้า
  0
 
สมิงบ้านไร่

 • หลงรัก
  0
 • ว้าว!
  0
 • ขำขำ
  0
 • เศร้า
  0
 
สมิงบ้านไร่

 • หลงรัก
  0
 • ว้าว!
  0
 • ขำขำ
  0
 • เศร้า
  0
 
สมิงบ้านไร่

 • หลงรัก
  0
 • ว้าว!
  0
 • ขำขำ
  0
 • เศร้า
  0
 
สมิงบ้านไร่

3. คนของ กกต.ต้องเป็นกรรมการ แต่ลงมาช่วยชกเสียเอง

   ความโปร่งใสหายหมด ช่วงย้ายหีบกลางทาง ไม่รู้อะไรเกิดขึ้นบ้าง

   ยกหีบหนี เปิดหีบกลางทาง  ทั้งขานทั้งนับคะแนนถูกผิด

   เพิ่มให้ อยย. ลดให้พรรค ปชต.(พรรคฝ่ายประชาธิปไตย)

   ช่วงอ่านขานคะแนนไฟตกไฟดับเต็มไปหมด

   เจตนาและการกระทำมันฟ้องจนมีการล่ารายชื่อถอดถอด

   ใกล้ล้านแล้ว

    

 • หลงรัก
  0
 • ว้าว!
  0
 • ขำขำ
  0
 • เศร้า
  0
 
สมิงบ้านไร่

 • หลงรัก
  0
 • ว้าว!
  0
 • ขำขำ
  0
 • เศร้า
  0
 
สมิงบ้านไร่

 • หลงรัก
  0
 • ว้าว!
  0
 • ขำขำ
  0
 • เศร้า
  0
 
สมิงบ้านไร่

 • หลงรัก
  0
 • ว้าว!
  0
 • ขำขำ
  0
 • เศร้า
  0
 
สมิงบ้านไร่

 • หลงรัก
  0
 • ว้าว!
  0
 • ขำขำ
  0
 • เศร้า
  0
 
สมิงบ้านไร่

 • หลงรัก
  0
 • ว้าว!
  0
 • ขำขำ
  0
 • เศร้า
  0
 
สมิงบ้านไร่

 • หลงรัก
  0
 • ว้าว!
  0
 • ขำขำ
  0
 • เศร้า
  0
 
สมิงบ้านไร่

 • หลงรัก
  0
 • ว้าว!
  0
 • ขำขำ
  0
 • เศร้า
  0
 
สมิงบ้านไร่

 • หลงรัก
  0
 • ว้าว!
  0
 • ขำขำ
  0
 • เศร้า
  0
 
สมิงบ้านไร่

 • หลงรัก
  0
 • ว้าว!
  0
 • ขำขำ
  0
 • เศร้า
  0
 
สมิงบ้านไร่

 • หลงรัก
  0
 • ว้าว!
  0
 • ขำขำ
  0
 • เศร้า
  0
 
สมิงบ้านไร่

 • หลงรัก
  0
 • ว้าว!
  0
 • ขำขำ
  0
 • เศร้า
  0
 
สมิงบ้านไร่

 • หลงรัก
  0
 • ว้าว!
  0
 • ขำขำ
  0
 • เศร้า
  0
 
สมิงบ้านไร่

 • หลงรัก
  0
 • ว้าว!
  0
 • ขำขำ
  0
 • เศร้า
  0
 
สมิงบ้านไร่

 • หลงรัก
  0
 • ว้าว!
  0
 • ขำขำ
  0
 • เศร้า
  0
 
สมิงบ้านไร่

 • หลงรัก
  0
 • ว้าว!
  0
 • ขำขำ
  0
 • เศร้า
  0
 
สมิงบ้านไร่

 • หลงรัก
  0
 • ว้าว!
  0
 • ขำขำ
  0
 • เศร้า
  0
 
สมิงบ้านไร่

 • หลงรัก
  0
 • ว้าว!
  0
 • ขำขำ
  0
 • เศร้า
  0
 
สมิงบ้านไร่

 • หลงรัก
  0
 • ว้าว!
  0
 • ขำขำ
  0
 • เศร้า
  0
 
สมิงบ้านไร่

 • หลงรัก
  0
 • ว้าว!
  0
 • ขำขำ
  0
 • เศร้า
  0
 
สมิงบ้านไร่

 • หลงรัก
  0
 • ว้าว!
  0
 • ขำขำ
  0
 • เศร้า
  0
 
สมิงบ้านไร่

 • หลงรัก
  0
 • ว้าว!
  0
 • ขำขำ
  0
 • เศร้า
  0
 
สมิงบ้านไร่

 • หลงรัก
  0
 • ว้าว!
  0
 • ขำขำ
  0
 • เศร้า
  0
 
สมิงบ้านไร่

 • หลงรัก
  0
 • ว้าว!
  0
 • ขำขำ
  0
 • เศร้า
  0
 
สมิงบ้านไร่

 • หลงรัก
  0
 • ว้าว!
  0
 • ขำขำ
  0
 • เศร้า
  0
 
สมิงบ้านไร่

4. ได้อานิสงส์ผลบุญ จากการยุบ ทษช. คะแนนหายไป 150 เขต

    ได้รับคะแนนยกหีบหนี เอ้ย!ยกเขตหนีเฉลี่ยกันไปถ้วนหน้า

 • หลงรัก
  0
 • ว้าว!
  0
 • ขำขำ
  0
 • เศร้า
  0
 
สมิงบ้านไร่

5. ได้ผลจากการดูด สก.สข.กทม.ทั้งหมดของประชาธิปัตย์

    คะแนนของ อยย.จึงตีตื้นขึ้นมา ใน กทม.

    และถ้าไม่มี อนค.และ พท.เป็น กขค.ก้างขวางคอ

    รับรอง อยย.ได้หมด กทม.

 • หลงรัก
  0
 • ว้าว!
  0
 • ขำขำ
  0
 • เศร้า
  0
 
สมิงบ้านไร่

 • หลงรัก
  0
 • ว้าว!
  0
 • ขำขำ
  0
 • เศร้า
  0
 
สมิงบ้านไร่

** สรุป เผด็จการแพ้ไม่ได้ ถอยไม่เป็น เพราะนั่งทับขี้หนี้เต็มกางเกง..

    ลุกขึ้นเมื่อไหร่ อาจถูกฟ้องเละทั้งหนี้สาธารณะท่วมหัว

    (เอาให้เข็ดแบบคดีจำนำข้าว) และค่าโง่ปิดเหมืองทอง

     

 • หลงรัก
  0
 • ว้าว!
  0
 • ขำขำ
  0
 • เศร้า
  0
 
สมิงบ้านไร่

 • หลงรัก
  0
 • ว้าว!
  0
 • ขำขำ
  0
 • เศร้า
  0
 
สมิงบ้านไร่

** ปชป.เที่ยวนี้ จึงต้องล้างแค้น ย้ายค่าย ไม่ใช่โง่ไปร่วมตั้งรัฐบาล

    กับไอ้พรรค อยย.ได้เศษเนื้อกับกระดูกมาแทะ แต่ระยะยาว

    ตกเป็นเบี้ยล่าง กินน้ำใต้ศอก เลือกตั้งครั้งหน้าอาจเป็นพรรคต่ำสิบ

 • หลงรัก
  0
 • ว้าว!
  0
 • ขำขำ
  0
 • เศร้า
  0
 
สมิงบ้านไร่

อนาคตใหม่ได้ถล่มทลาย ไม่ใช่เพราะฝีมือ แต่เพราะ

ปชช.ประชาชน

1. เบื่อพวกธรรมศาสตร์ เหลืองแดง เพื่อไทย ประชาธิปัตย์

2. เบื่อ พปชร.เพราะอัดฉีดอะไรลงมา แค่แก้ปัญหาเฉพาะหน้า

    ปัญหาเศรษฐกิจรากหญ้าราคาพืชผลเกษตรไม่มีปัญญาแก้

    จำนำยุ้งฉางเงียบยังกับอยู่ในป่าช้า

3. เบื่อ นายกฯฉุน เพราะภาพพจน์ของมันคนเดียวทำให้ พปชร.

    เสียโอกาสไปหลาย แพ้เพื่อไทยทั้งที่มีกระสุนในมือเป็นร้อยล้าน

4. เบื่อพรรคเก่า ต้องการเห็นการเปลี่ยนแปลง ของใหม่ฟิตปังมันกว่า

    ไม่ดีขึ้นก็ต้องเสมอตัว ธนาธรได้เป็นนายกฯ อารมณ์คงไม่บูด

    เหมือนไอ้ตู่ นิวลุคส์ เป็นแน่

5. ทษช.ถูกยุบ คะแนนจากพรรคเพื่อไทยส่วนหนึ่ง ไม่ได้ไหลไปให้

    พรรคในเครือ แต่เทให้อนาคตใหม่ โดยเฉพาะที่แพร่ได้ยกจังหวัด


โพลนี้บอกคำตอบของการเลือกตั้งครั้งนี้

 • หลงรัก
  0
 • ว้าว!
  0
 • ขำขำ
  0
 • เศร้า
  0
 
สมิงบ้านไร่

** แต่ที่สุดติ่ง กระดิ่งแมว ที่เดียวในโลก ประเทศกูมี คือ รธน.60

1. พรรคที่ได้คะแนนเสียงสูงสุด 135-138 ไม่ได้ ส.ส.บัญชี

    รายชื่อเลย  กรรมการบริหารพรรคไมได้เข้าสภาเลยซักคน

    อยู่บ้านตบยุงเป็นแถว

2. พรรคที่ไม่ได้ ส.ส.เขตเลย กลับได้ ส.ส.บัญชีรายชื่อมาชื่นชม

    (พรรคที่ได้ ส.ส.เขตลำดับ 2 ลงมาได้ ส.ส.บัญชีรายชื่อ

    แถมพกมาด้วย)  จากพรรคโนเนม ตอนนี้เป็น ส.ส.ไอดอลไปแล้ว

    เข้าสภาฯแล้วจะรู้ว่านรกมีจริงที่ด่านักการเมืองเอาไว้มาก จะได้

    รู่ว่ากระไดบ้านไม่แห้ง โทรศัพท์รับไม่ไหว ปชช.ในเขตของตนที่

    เดือดร้อนแวะมาแจ้งให้ช่วยปลดทุกข์ที ขี้เยี่ยวไม่ออก พร้อมแจก

    การ์ดแต่งเมียน้อย หย่าเมียหลวง บวชลูก ขึ้นบ้านใหม่พ่อตาแม่ยาย

    พรรคก็เพิ่งตั้ง ไม่มีเงินสนับสนุนส่วนตัว ถ้าอยู่ครบ 4 ปี อาจต้องขาย

    นาไร่มาเสียภาษีสังคม ช่วย ปชช.ในพื้นที่ ฯลฯ

3. เกิดเดดล็อค (DEADLOCK)ทางการเมือง ต่อไปจะเกิดงูเห่า

4. ท้ายสุด ถ้าตู่ไม่ได้ตั้งรัฐบาล จะมีการแจก ใบ แดง เหลือง ส้ม

    ยุบพรรคตัดสิทธิ์ ประชาชนออกมาประท้วง กูก็ปฏิวัติ

    ประเทศก็กลับไปสู้ความพินาศ สุดจะเยียวยา

 • หลงรัก
  0
 • ว้าว!
  0
 • ขำขำ
  0
 • เศร้า
  0