เป็นประธานในงานวิวาห์

เป็นประธานในงานวิวาห์

              ชวน หลีกภัย อดีตนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในงานวิวาห์ระหว่าง สุริศา ขจรวีรพันธ์ บุตรี ลักษมี กวยานนท์ กับ ภาณุพงศ์ ธนูถนัด บุตร วันเพ็ญ ธนธรรมสิริ ที่โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ วันก่อน