Republic of Guinea
GN สาธารณรัฐกินี
James Earl "Jimmy" Carter, Jr
US สหรัฐอเมริกา
Human rights is the soul
of our foreign policy,
because human rights is the very soul
of our sense of nationhood
Republic of Botswana
BW สาธารณรัฐบอตสวานา
International Coffee Day
สากล
29 กันยายน พ.ศ. 2552
วันสำคัญ : วันกาแฟสากล
Edwin Powell Hubble
US สหรัฐอเมริกา
Equipped with his five senses,
man explores the universe
around him and calls the adventure Science.
ถวัลย์ ดัชนี
TH ราชอาณาจักรไทย
27 กันยายน พ.ศ. 2482
วันเกิด : ถวัลย์ ดัชนี
อาจารย์ผมบอกว่า
พวกผมทั้งหลายเนี่ยที่เรียนหนังสือ
เปรียบเสมือนควาย จูงมาได้ จูงมาถึงที่หนองน้ำ
...
Paul Newman
US สหรัฐอเมริกา
26 กันยายน พ.ศ. 2551
ถึงแก่กรรม : พอล นิวแมน
Building weapons that we don’t need,
don’t work, and aren’t necessary,
and have no mission
- that’s not bad politics, that...
Willard Christopher Smith, Jr.
US สหรัฐอเมริกา
25 กันยายน พ.ศ. 2511
วันเกิด : วิลล์ สมิธ
ผมไม่รู้ว่าผมเกิดมาเพื่ออะไร
แต่ผมต้องการให้การมีตัวตนของผมมีความหมายยิ่งกว่านั้น
ผมจึงได้พยายามในทุก ๆ วัน
...
สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก
TH ราชอาณาจักรไทย
24 กันยายน พ.ศ. 2494
วันสวรรคต : วันมหิดล
Sigmund Freud
AT สาธารณรัฐออสเตรีย
One day, in retrospect, the years of struggle
will strike you as the most beautiful
วันหนึ่ง เมื่อมองย้อนกลับมา
...
World Car Free Day
สากล
22 กันยายน พ.ศ. 2501
วันสำคัญ : วันปลอดรถ
International Day of Peace
สากล
วันเยาวชนแห่งชาติ
TH ราชอาณาจักรไทย
จอน อึ๊งภากรณ์
TH ราชอาณาจักรไทย
19 กันยายน พ.ศ. 2490
วันเกิด : จอน อึ๊งภากรณ์
เมื่อปิดปากประชาชนประชาชน
เขาก็จะไปคุยกันที่บ้านกระซิบกันไปกระซิบกันมา
ข่าวลืออะไรที่ปิด ปิดกันไปปิดกันมาก็รู้กันทั้งประเทศ
...
ประภัสสร เสวิกุล
TH ราชอาณาจักรไทย
ชีวิตอาจเป็นสิ่งที่เราเลือกไม่ได้
แต่ผมเชื่อว่าเราเลือกที่จะยืนในด้านมืดหรือด้านสว่าง
...