กรมพระยาดำรงราชานุภาพ
TH ราชอาณาจักรไทย
วันดำรงราชานุภาพ ตรงกับวันที่ 1 ธันวาคม ของทุกปี กำหนดขึ้นเพื่อเป็นการระลึกถึงสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าดิศวรกุมาร...
มาร์ก ทเวน
US สหรัฐอเมริกา
30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2378
วันเกิด : มาร์ก ทเวน
วันที่สำคัญที่สุดในชีวิตของคุณมีอยู่สองวัน
คือวันที่คุณเกิด
และวันที่คุณค้นพบว่าคุณเกิดมาทำไม
Clive Staples Lewis
GB สหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่ และไอร์แลนด์เหนือ
29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2441
วันเกิด : ซี. เอส. ลิวอิส
ความรักไม่ใช่ความเสน่หา
แต่คือความปรารถนา ที่จะให้คนที่เรารักพบเจอแต่สิ่งที่ดี
มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้
หลวงพ่อเกษม เขมโก
TH ราชอาณาจักรไทย
28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2455
วันเกิด : หลวงพ่อเกษม เขมโก
ถ้าต้องพูดกับคนทุกคนแล้ว คงไม่มีเวลาปฏิบัติธรรมแน่
การเห็นเป็นเหตุแห่งการคิด การคิดเป็นเหตุแห่งการเห็น
ถ้าคิดดีก็เป็นทางเย็น...
Bruce Lee
US สหรัฐอเมริกา
27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2483
วันเกิด : บรูซ ลี
หากคุณรักชีวิตตัวเอง
อย่าปล่อยเวลาให้ผ่านไปโดยเปล่าประโยชน์
เพราะเวลาคือส่วนหนึ่งของชีวิตคุณ
Tina Turner
US สหรัฐอเมริกา
26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2482
วันเกิด : ทีน่า เทอร์เนอร์
In Buddhism there are words you can say...
as you say the words with rhythm
the conscious tells the subconscious.
สมัคร สุนทรเวช
TH ราชอาณาจักรไทย
24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552
ถึงแก่กรรม : สมัคร สุนทรเวช
เมื่อปฏิวัติแล้วเอาผิดเขาไม่ได้
ก็ใช้วิธีตามล้างตามเช็ด
ทั้งๆ ที่ตัวเองก็ทำเลวทรามกับบ้านเมือง
...
วันนักถ่ายภาพไทย
TH ราชอาณาจักรไทย
John Fitzgerald Kennedy
US สหรัฐอเมริกา
Those who make peaceful revolution impossible,
make violent revolution inevitable
เหล่าชนที่ขัดขวางไม่ให้เกิดการปฎิวัติโดยสันติ...
Voltaire
FR สาธารณรัฐฝรั่งเศส
21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2237
วันเกิด : วอลแตร์
Work saves us from three great evils;
boredom, vice and need.
การทำงานช่วยปกป้องเราจากจอมปีศาจร้ายทั้งสาม
ความน่าเบื่อ...
Universal Children's Day
สากล
World toilet day
สากล
19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556
วันสำคัญ : วันสุขาโลก
Sultanate of Oman
OM รัฐสุลต่านโอมาน
18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2483
วันเอกราช : ประเทศโอมาน
Auguste Rodin
FR สาธารณรัฐฝรั่งเศส
17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2460
ถึงแก่กรรม : โอกุสต์ รอแด็ง
Nothing is a waste time
if you use the experience wisely.
ไม่มีอะไรสูญเปล่า
ถ้าคุณใช้ประสบการณ์อย่างชาญฉลาด