เมาริตส์ กอร์เนลิส แอ็ชเชอร์

NL
17 มิถุนายน พ.ศ. 2441

Maurits Cornelis Escher

เมาริตส์ กอร์เนลิส แอ็ชเชอร์


Only those who attempt the absurd
will achieve the impossible.
I think it's in my basement...
let me go upstairs and check.


เมาริตส์ กอร์เนลิส แอ็ชเชอร์ (Maurits Cornelis Escher) หรือ เอ็ม.ซี. แอ็ชเชอร์  (M.C. Escher) เกิดเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน ค.ศ. 1898 ที่เมืองเลววาร์เดิน (Leeuwarden) ประเทศเนเธอร์แลนด์ ถึงแก่กรรม 27 มีนาคม ค.ศ. 1972 เป็นศิลปินสาขาเลขนศิลป์ ผู้มีผลงานที่ใช้หลักการทางเรขาคณิต ไม่ว่าจะเป็นรูปทรง มิติ ภาพลวงตา และเทสเซลเลชัน ถึงแม้ว่าเขาจะมีความรู้ทางคณิตศาสตร์ไม่มากนักก็ตาม

แอ็ชเชอร์เริ่มต้นศึกษาขั้นต้นระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาเช่นเดียวกับนักเรียนทั่วไป แต่เรียนได้ไม่ค่อยดีนัก เว้นแต่วิชาด้านทั้งดนตรีและงานช่าง ด้วยความเป็นศิลปินที่ประยุกต์แนวคิดคณิตศาสตร์ไว้ในผลงาน ทำให้ผู้คนส่วนมากเข้าใจว่าเขาเก่งทางคณิตศาสตร์ แต่ความจริงแล้วเขาแทบจะไม่เอาไหนเลย และจะว่าไปแล้ว วิชาอื่น ๆ ก็แย่พอกัน เขายอมรับว่า เขาเรียนทั้งคณิตศาสตร์และพีชคณิตได้ไม่ดี ส่วนเรขาคณิตนั้น แม้จะสร้างจินตนาการให้เขาในภายหลัง แต่เมื่อครั้งเรียนหนังสือก็เรียนได้ไม่ดีเช่นกัน

แอ็ชเชอร์เข้าศึกษาสถาปัตยกรรม ที่โรงเรียนสถาปัตยกรรมและมัณฑนศิลป์ (ค.ศ. 1919 – 1922) ในเมืองฮาร์เลม เริ่มสนใจงานกราฟิกและการเดินทางท่องเที่ยวเพื่อสเกตช์ภาพทั่วยุโรปเป็นเวลาหลายปี ทำงานเป็นนักร่างแบบ วาดภาพประกอบหนังสือ นักออกแบบผ้าทอ และวาดจิตรกรรมฝาผนัง

ผลงานเริ่มเด่นชัดเมื่อ เริ่มมีการทำภาพพิมพ์ขึ้น หลังปี ค.ศ. 1937 และเริ่มเบี่ยงเบนความสนใจจากสถาปัตยกรรมมายังภาพพิมพ์นับแต่นั้นมา โดยมีการใช้หลักทางเรขาคณิตเป็นแนวคิด ทั้งเรื่องของรูปทรง มิติ และภาพลวงตา

แอ็ชเชอร์สมรสกับเยททา อูมีเคอร์ เมื่อปี ค.ศ. 1924 และอาศัยอยู่ในกรุงโรมประเทศอิตาลี กระทั่งปี ค.ศ. 1935 จากนั้น สถานการณ์ทางการเมืองทำให้ต้องย้ายไปยังสวิตเซอร์แลนด์ และต่อมาไปยังเบลเยียม ครั้นปี ค.ศ. 1941 ขณะเกิดสงครามโลกครั้งที่ 2 กองทัพเยอรมันยึดกรุงบรัสเซลส์ แอ็ชเชอร์จึงเดินทางกลับไปยังเนเธอร์แลนด์ และอาศัยในเมืองบาร์น (Baarn) และลาเริน (Laren) และทำงานที่นั่นกระทั่งเสียชีวิตเมื่อวันที่ 27 มีนาคม ค.ศ. 1972 เมื่ออายุได้ 74 ปี