วันเอกราช ประเทศจอร์แดน

JO
25 พฤษภาคม พ.ศ. 2489

Hashemite Kingdom of Jordan

วันเอกราช ประเทศจอร์แดนราชอาณาจักรฮัชไมต์จอร์แดน (Hashemite Kingdom of Jordan‎) หรือที่เรียกกันทั่วไปว่า จอร์แดน (Jordan) เป็นประเทศในตะวันออกกลาง มีพรมแดนติดกับประเทศซีเรียทางทิศเหนือ ติดต่อกับอิรักทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ติดต่อกับซาอุดีอาระเบียทางทิศตะวันออกและทิศใต้ รวมทั้งติดต่อกับอิสราเอลและดินแดนที่อิสราเอลครอบครองทางทิศตะวันตก

จอร์แดนเป็นประเทศที่เกือบไม่มีทางออกสู่ทะเล มีชายฝั่งทะเลเดดซีร่วมกับอิสราเอลและดินแดนที่อิสราเอลครอบครอง มีชายฝั่งอ่าวอะกอบาร่วมกับอิสราเอล ซาอุดีอาระเบีย และอียิปต์

จอร์แดนได้รับเอกราชจากจากสันนิบาตชาติ (ปกครองโดยสหราชอาณาจักร) เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม  พ.ศ. 2489